Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Българска Лига по Хипертония

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/hyperte/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/hyperte/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Предстоящи научни събития на БЛХ

Информация за престоящите събития ще намерите на новия ни сайт: https://hypertension.bg/category/предстоящи-събития/

Прочети повече

Научен форум      ARTERIALE JUNIOR   26-28 юни 2020 г., гр.Правец   Достъп за участници на живо в зала -РИУ Правец или отдалечен достъп on-line,  чрез видео-стрийминг в реално време       Научна програма                                                                                          26.06.2020г – Петък   Регистрация на участниците […]

Прочети повече

„Arteriale“ – May Measurement Month (MMM) 2020 в условия на пандемия – нови ръководни правила и предизвикателства   on-line чрез интернет базирано приложение /видео  стрииминг/

Прочети повече

За пациентите

ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ ЗАПАЗВА МОЗЪКА В ДОБРА ФОРМА MedPage Today, 2017,01. 02 BowmanGL et al. Neurology, 2017     Хранителен режим, богат на витамини и неатерогенни мазнини ,може да помогне на възрастните хора да запазят когнитивните си способности., сочат данни от наблюдателно проучване.     При възрастни лица, които не страдат от деменция, високо плазмено ниво на витамините […]

Прочети повече

Благоприятен ефект от прием на статини  върху нивото на диастолното артериално налягане:  анализ на  обширнa база данни  от 24- часово мониториране. Giuliano; P, Vivianne; C. Barbara; et al. Journal of Hypertension: Post Author Corrections: June 2, 2017   Въведение: Приемането на липидо- понижаващи медикаменти, главно статини  се препоръчва да е вечерно време и  има  доказателства  […]

Прочети повече

Всяка година 17-ти май е определен за Световен ден на хипертонията. Този ден се отбелязва за да се осигури информираност на населението за възможностите за предотвратяванена инсултите, сърдечните и бъбречни усложнения, причинени от високото кръвно налягане, като се набляга на профилактиката, ранното откриване на артериалната хипертония и своевременно започнатото лечение.

Прочети повече

Новини

Информация за престоящите събития ще намерите на новия ни сайт: https://hypertension.bg/category/предстоящи-събития/

Прочети повече

Научен форум      ARTERIALE JUNIOR   26-28 юни 2020 г., гр.Правец   Достъп за участници на живо в зала -РИУ Правец или отдалечен достъп on-line,  чрез видео-стрийминг в реално време       Научна програма                                                                                          26.06.2020г – Петък   Регистрация на участниците […]

Прочети повече

„Arteriale“ – May Measurement Month (MMM) 2020 в условия на пандемия – нови ръководни правила и предизвикателства   on-line чрез интернет базирано приложение /видео  стрииминг/

Прочети повече

Информация за престоящите събития ще намерите на новия ни сайт: https://hypertension.bg/category/предстоящи-събития/

International Lipid Expert Panel

WEBINAR 3: ACS patients – the greatest challenge for cardiologists, and still even greater for lipidologists! 

Date: Tuesday, June 30th, 2020 (7 pm CEST).

Just click in to 3rd ILEP Webinar baner to save event in your google calendar.


 

Уважаеми колеги,Пандемията с COVID 19 постави съществени предизвикателства пред всички страни и основно пред медицинските специалисти с оглед ограничаване на здравните последствия от тази непозната инфекция. Последните епидемиологични данни за разпространението на заболяването в нашата страна демонстрират намаление на новозаразените и смъртни случаи. Посоченото е причина за постепенно разумно разхлабване на противоепидемиологичните мерки при внимателен прочит и съобразяване с динамиката на процесите.

Отчитайки изградения опит и традиции, Българската лига по хипертония има удоволствието да Ви покани за участие на предстоящия 26-28 юни 2020 год форум ARTERIALE JUNIOR – Core Curriculum. Форумът е насочен към специализиращи лекари и млади, интелигентни специалисти в областта на кардиологията, ендокринологията, нефро- и неврологията, белодробните болести и редица други с интерес в областта на хипертонично обусловените съдови заболявания. Чрез усилията на водещи национални експерти по проблематиката имаме амбицията да организираме интерактивно и динамично събитие с основен акцент дискусия, и изграждане на интердисциплинарни алгоритми на поведение. Считаме, че подобен форум би обогатил традиционните събития по тесни специалности именно чрез изграждане на общество от единомишленици, надхвърлящи в познанието и практиката си дадена терапевтична област. В този аспект, възможността пред младите лекари да бъдат в центъра на подобна образователна активност е предпоставка за разширяване на хоризонтите и стимулиране на професионалното развитие.

Уважаеми млади колеги, наши наследници,

Вярвам, че възможността за изграждане на пряк контакт помежду ви и с присъстващите лектори е предпоставка за постигане на оптимални резултати в реалната клинична практика.

Очакваме Ви

 

 

                                               Проф. д-р Арман Постаджиян,дм

                                                                      Председател БЛХ

 


Становище на Съвета по хипертония на Европейското кардиологично дружество за употребата на АСЕ-инхибитори и блокери на ангиотензиновите рецептори

13 март 2020 г.Въз основа на първоначални доклади от Китай и последващи доказателства, че
артериалната хипертония може да бъде свързана с повишен риск от смъртност при
хоспитализирани пациенти, инфектирани с COVID-19, са представени хипотези, които
предполагат потенциални неблагоприятни ефекти на инхибиторите на ангиотензин
конвертиращия ензим (ACE-i) или на ангиотензин рецепторните блокери (ARBs). Беше
предложено, особено в социални медии, че тези често използвани лекарства могат да
повишат както риска от инфекция, така и тежестта на SARS-CoV2. Тревогата възниква от
наблюдението, че подобно на коронавирусът, причиняващ SARS, вирусът COVID-19 се
свързва със специфичен ензим, наречен ACE2, за да инфектира клетките, а нивата на ACE2
се повишават след лечение с ACE-i и ARBs.Поради разпространението на информацията в социалните медии, пациентите, приемащи
тези лекарства за високото си кръвно налягане, и техните лекари стават все по-загрижени,
а в някои случаи спират да приемат своите медикаменти от посочените класове.Спекулацията за безопасността на лечение с АСЕ-i или ARB във връзка с COVID-19 няма
стабилна научна основа или доказателства в подкрепа на това. Всъщност има данни отпроучвания при животни, които предполагат, че лекарства от посочените класове може да
са протективни от сериозни белодробни усложнения при пациенти с инфекция COVID-19,
но към момента няма данни при хора.Съветът по хипертония на Европейското кардиологично дружество желае да подчертае
липсата на каквито и да било доказателства, подкрепящи вредния ефект на АСЕ-I и ARB в
контекста на пандемията от COVID-19.Съветът по хипертония настоятелно препоръчва на лекарите и пациентите да продължат
лечението с обичайната си антихипертензивна терапия, тъй като няма клинични или
научни доказателства, които да подсказват, че лечението с ACEi или ARB трябва да бъде
прекратено поради инфекцията Covid-19.Проф. Джовани де Симоне,Председател, Съвет по хипертония на Европейското кардиологично дружество

 

==============================

 

Position Statement of the ESC Council
on Hypertension on ACE-Inhibitors and
Angiotensin Receptor Blockers

13 Mar 2020Based on initial reports from China, and subsequent evidence that arterial hypertension may
be associated with increased risk of mortality in hospitalized COVID-19 infected subjects,
hypotheses have been put forward to suggest a potential adverse effects of angiotensin
converting enzyme inhibitors (ACE-i) or Angiotensin Receptor Blockers (ARBs). It has been
suggested, especially on social media sites, that these commonly used drugs may increase
both the risk of infection and the severity of SARS-CoV2. The concern arises from the
observation that, similar to the coronavirus causing SARS, the COVID-19 virus binds to a
specific enzyme called ACE2 to infect cells, and ACE2 levels are increased following
treatment with ACE-i and ARBs.Because of the social media-related amplification, patients taking these drugs for their high
blood pressure and their doctors have become increasingly concerned, and, in some cases,
have stopped taking their ACE-I or ARB medications.This speculation about the safety of ACE-i or ARB treatment in relation to COVID-19 does
not have a sound scientific basis or evidence to support it. Indeed, there is evidence from
studies in animals suggesting that these medications might be rather protective against
serious lung complications in patients with COVID-19 infection, but to date there is no data
in humans.The Council on Hypertension of the European Society of Cardiology wish to highlight the
lack of any evidence supporting harmful effect of ACE-I and ARB in the context of the
pandemic COVID-19 outbreak.The Council on Hypertension strongly recommend that physicians and patients should
continue treatment with their usual anti-hypertensive therapy because there is no
clinical or scientific evidence to suggest that treatment with ACEi or ARBs should be
discontinued because of the Covid-19 infection.Prof. Giovanni de Simone,
Chair, ESC Council on Hypertension
On behalf of the Nucleus Members