„ARTERIALE“ – May Measurment Month 2020


programme2

„Arteriale“ - May Measurement Month (MMM) 2020

в условия на пандемия – нови ръководни правила и предизвикателства

  on-line чрез интернет базирано приложение /видео  стрииминг/

programme1

programme2