ARTERIALE 2019

Симпозиум на тема:

 ARTERIALE 2019 –  Какво ново след форумите на ESC/ESH

 25-26 октомври 2019 г., гр. София, Eкспо хотел

 

ПРОГРАМА – PDF

ПЛАКАТ – PDF

 

 

Предварителна програма
 

 

25.10.2019г/ Петък/

 

16:00–17:00   Регистрация на участниците и кафе добре дошли – фоайе ниво 0

 

 

17:00-17:05    Откриване - Проф. А.Постаджиян

 

17:05-19:00    Сесия 1 – Какво ново една година след излизане на последните ръководни правила

 

Модератори :

 

17:05-17:30    Високо-нормално артериално налягане – стеснена или разширена индикация за лечение

 

17:30-17:55    Кога да бъде подозирана и какво да бъде поведението при маскирана артериална хипертония

 

17:55-18:20   Избор на първа линия лекарствени комбинации

 

18:20-18:45   Непридържане към антихипертензивната терапия – значимост, установяване и методи за повлияване

 

18:45 – 19:00 Дискусия

 

 

19:00-19:50    Сателитен симпозиум

 

19:50              Коктейл

 

 

26.10.2019г /Събота/

 

 

09:00-10:30    Сесия 2 – Отвъд хипертонията – значение на сърдечно-рисковия профил

 

Модератори

 

09:00-09:20 Как наличните сърдечно-съдови рискови фактори се отразяват в терапевтичните решения при артериална хипертония

09:20-09:40  Кои пациенти с дислипидемия се благоприятстват допълнително от ефективна липидомодулираща терапия – концепция за екстремен сърдечно-съдов риск

09:40-10:00  Предсърдно мъждене и коронарна болест

10:00 – 10:20 Пътят на пациента след миокарден инфаркт – отворени въпроси и потенциални решения

10:20 – 10:30 Дискусия

 

10:30-11:00    Кафе пауза

 

11:00-11:30    Сателитен симпозиум

 

11:30-13:00    Сесия 3 – Артериална хипертония и коморбидитет – горещи въпроси

 

Модератори

 

11:30 – 11:50 Вариабилност на артериалното налягане и нарушена когнитивна функция

11:50 – 12:10 Напреднали стадии на хронично бъбречно заболяване – таргети на АН, медикаменти и странични ефекти

12:10 – 12:30 Механизми на кардиопротекцията на sGLT2 и GLP1 при захарен диабет и отвъд

12:30 – 12:50 Диагностичен алгоритъм при феохромоцитом

12:50 – 13:00 Дискусия

 

13:00-13:30    Обяд

 

13:30-14:00    Сателитен симпозиум

14:00-16:00    Сесия 4 – Новости в сърдечно-съдовата терапия след форумите на ESC/ESH

 

Модератори

14:00 – 14:30 Ръководни правила за дислипидемия

14:30 – 15:00 Сърдечно-съдова протекция при диабет

15:00 – 15:30 Hotline клинични проучвания и потенциал за промяна на клиничната практика първа част

15:30 – 16:00 Hotline клинични проучвания и потенциал за промяна на клиничната практика втора част

 

 

16:00-16:30    Кафе пауза

 

16:30-17:30    Сателитен симпозиум

 

17:30   Закриване