Европейски конгрес по кардиология в Амстердам, Холандия 2013 год.

Risk factors for cardio-vascular diseases in urban population with arterial hypertension – do they change in 5 years in Bulgaria? Y. Yotov, Sv. Torbova, Sv. Tsonev, S. Naydenov, A. Postadzyan, V. Sirakova, Sn. Tisheva, F. Nikolov Arterial hypertension (AH) is usually associated with higher prevalence of cardio-vascular (CV) risk factors which multiplies the probability of […]

Прочети повече

Световен конгрес по хипертония в Истанбул, Турция 2013 г.

PREVALENCE AND AWARNESS OF ARTERIAL HYPERTENSION, AND CONCOMITANT CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN BULGARIAN POPULATION Stefan Naydenov, Svetla Torbova, Konstantin Ramshev, Svetlin Tsonev, Nayda Naydenov, Snejanka Tisheva Objective: Assessment of prevalence and awareness about arterial hypertension (AH) and other concomitant cardiovascular risk factors (RF) – obesity, diabetes mellitus (DM), dyslipidemia, salt consumption in the Bulgarian population […]

Прочети повече

Европейски конгрес по хипертония и сърдечно-съдова профилактика в Милано, Италия 2013 г.

PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF HYPERTENSIVE PATIENTS WITH DIAGNOSED ATRIUM FIBRILLATION IN BULGARIAN URBAN POPULATION St. Naydenov, Sv. Torbova, K. Ramshev, Sv. Tsonev, Sn. Tisheva,  Y.Yotov, V. Sirakova, N. Naydenova Objective: Evaluation of arterial hypertension (AH) and concomitant risk factors (RF) in patients with and without previously diagnosed atrial fibrillation (AF) in Bulgarian urban population. Design […]

Прочети повече

Европейски конгрес по хипертония и сърдечно-съдова профилактика в Лондон, Великобритания 2012 г.

Awareness of the Bulgarian population about arterial hypertension, concomitant cardiovascular risk factors and personal risk profile St. Naydenov, Sv. Torbova, Sv. Tsonev, N. Naydenova, Sn. Tisheva, V. Sirakova, G. Ivanova Objective: Assessment of the awareness of the Bulgarian population about arterial hypertension (AH), other concomitant cardiovascular risk factors (RF) – obesity, diabetes mellitus (DM), dyslipidemia, […]

Прочети повече

Европейски конгрес по хипертония и сърдечно-съдова профилактика в Милано, Италия 2011 г.

ABDOMINAL OBESITY, BLOOD PRESSURE AND DIABETES MELLITUS IN BULGARIAN URBAN POPULATION. St. Naydenov, Sv. Torbova, F. Nikolov,  Sv. Tsonev , N. Naydenova The risk for arterial hypertension (AH), diabetes mellitus (DM) and cardiovascular diseases (CVD) increases with the increase of the waist circumferences (WC). Objective: To assess the blood pressure (BP), abdominal obesity (AO) and […]

Прочети повече

Европейски конгрес по хипертония и сърдечно-съдова профилактика в Осло, Норвегия 2010 г.

THE IMPLEMENTATION OF 2007 EUROPEAN GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF HYPERTENSION FROM BULGARIAN PHYSICIANS St. Naydenov, Sv.Torbova, Sv.Tsonev, N. Madjarova Objective: The aim of the study was to assess the approach for the treatment of hypertensive outpatients from Bulgarian physicians – general practitioners and cardiologists. Material and methods: An open, cross-sectional study was performed from July to November […]

Прочети повече

Характеристика и контрол на артериалната хипертония и някои придружаващи рискови фактори в българска градска популация

Цел на изследването: Да се оцени разпространението и контрола на артериалната хипертония, и други сърдечно-съдови рискови фактори в българска градска популация. Материал и методи: Напречно-срезово изследване, проведено на 17 май 2010 год. в 4 големи български градове. Включени са общо 1535 лица – 689 мъже и 846 жени на средна възраст 58,9±16,4 (14-95) год. Бяха […]

Прочети повече