НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „Резистентна рефрактерна и тежка хипертония в 2014 година… “

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
„Резистентна рефрактерна и тежка хипертония
в 2014 година.
Диагностичен подход и терапевтични
възможности. Ренална денервация.
Къде сме днес и какво очакваме?“

7 – 8-ми февруари 2014 г.

Покана (PDF)