Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Национална обучителна програма за пациенти “Бъди активен в контрола на съдовия риск“ « Българска Лига по Хипертония

Национална обучителна програма за пациенти “Бъди активен в контрола на съдовия риск“

blh-logo-nacionalna-programa
zentiva-nacionalna-programa

Национална обучителна програма за пациенти “Бъди активен в контрола на съдовия риск“

Вярваме, че здравето е право, а не привилегия!

Българската лига по артериална хипертония, съвместно с фармацевтичната компания ZENTIVA клон България, организира обучителна програма за пациенти с артериална хипертония. Програмата стартира от 02 Декември, 2019 г.

В рамките на програмата пациентите с артериална хипертония от следните рискови групи:

  • Пациенти с есенциална хипертония;
  • Пациенти с хипертонично сърце със застойна сърдечна недостатъчност;
  • Пациенти с хипертонично сърце без застойна сърдечна недостатъчност;
  • Пациенти със стенокардия;
  • Пациенти със стар инфаркт на миокарда;

Ще имат възможност, да посетят безплатно медицински специалист – кардиолог и да повишат своята информираност за заболяването си, рисковите фактори, тяхното модифициране, както и да получат насоки за промяна в начина си на живот.

По време на обучението пациентите, ще получат обучителни материали, които ще им дадат насоки за модифициране на рисковите фактори и промяна в начина на живот.

Ако желаете да получите повече информация по програмата, можете да се свържете с БЛХ на посоченият телефон + 359889319655 или да ни пишете на е-mail: arteriale@abv.bg

BG126/Одобрено 12/2019