„АРТЕРИАЛЕ АТЕРО“ – Април 2020 – Регистрация

Сдружение БЛХ се ангажира да защитава Вашите лични данни. Това е политиката за поверителност на Сдружението. Ако считате, че БЛХ не спазва тази политика за поверителност, следва незабавно да се свържете на телефон мобилен: +359 897018317 , като ние ще се опитаме да разрешим въпросите, предизвикали Вашите притеснения.

Тази политика поставя основата, на която всички лични данни, които Сдружението събира от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани. Моля да прочетете внимателно следващата информация, за да разберете нашето виждане и практика, отнасящи се до личните Ви данни и как Сдружението ще се отнася към тях. Използвайки този Уебсайт и след натискане на съответния бутон, който се появява на основната страница на Уебсайта, Вие приемате тази политика за поверителност.

За целите на Закона за защита на личните данни („Законът“), администраторът на лични данни по време на обработка на Вашите лични данни е БЛХ. Тази политика за поверителност е в съответствие с всички приложими закони за поверителност.

За целите на тази политика, понятието „лични данни” (съгласно определението в Закона) се използва със същия смисъл като лична информация, която представлява информация за разпознаваемо лице.

 

Каква информация можем да събираме от Вас


Ние можем да събираме, съхраняваме и обработваме следните Ваши данни:

  1. детайли относно Вашите посещения на Уебсайта, включително, и не само данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и информация за Вашия компютър;
  2. информация, която ни предоставяте при използването на Уебсайта с цел абониране за услугите на Сдружението, публикуване на материали, заявяване на допълнителни услуги и/или участие с научни събития(включително, но не само Вашето име,специалност, адрес, телефон и е-мейл адрес);
  3. информация, която ни предоставяте чрез попълване на всякакви други формуляри на нашия Уебсайт или ако се свържете с нас чрез коментари или специфични заявки (Вашето име, адрес, телефонен номер, е-мейл адрес и други данни, които изрично ще бъдат посочени във формулярите или комуникацията). Сдружението може също да изисква от Вас информация, когато докладвате проблем с Уебсайта;
  4. ако се свържете с Сдружението, то може да запази кореспонденцията;
  5. Сдружението може също да поиска да попълвате анкети, които използва с цел проучване, като Вие не сте длъжни да им отговаряте; в случай на участие в анкета личните данни, събрани по повод на конкретната анкета, ще бъдат обработени.

При въпроси се свържете с +359 897018317 или ни пишете на arteriale@abv.bg.


programme2

programme1

programme2

programme2

programme2