Научен симпозиум „АРТЕРИАЛЕ АТЕРО“ – 06-08 март 2020г.

image001БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ
BULGARIAN HYPERTENSION LEAGUE

www.hypertensionleaguebg.info

 

Научен симпозиум „АРТЕРИАЛЕ АТЕРО“
06-08 март 2020г. гр.Кюстендил, хотел Стримон Гардън

Предварителна програма

06.03.2020г – Петък

16.30 – 18.00  Регистрация
18.00 – 18.30  Откриване на конференцията-проф.А.Постаджиян

18.30 – 19.45 – Сесия 1 – Акценти във фармакотерапията

18.30 – 19.00  Оптимизиране на фармакотерапията преди и след проведена коронарна интервенция
19.00 – 19.30  Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване
19.30 – 19.45  Дискусия
20.00 – Вечеря

07.03.2020г – Събота

09.00 – 10.30 – Сесия 2 – Ръководни правила за поведение при дислипидемия

09.00 – 09.30  Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии –
09.30 – 10.00  Докъде може да сигнем в понижаване на LDL-C –
10.00 – 10.30  Дискусия – Има ли пропаст между ръководните правила и клиничната практика
10.30 – 11.00  Кафе пауза

11.00 – 12.30 – Сесия 3 – Перспективи в оценката на риска

11.00 – 11.30  Методи за оценка на атеросклеротичната плака
11.30 – 12.00  Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
12.00 – 12.30  Дискусия – Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза –
12.30 – 13.30  Обяд
13.30 – 14.30  Сателитен симпозиум
14.30 – 15.00  Сателитен симпозиум
15.00 – 15.30  Кафе пауза

15.30 – 17.30 – Сесия 4 – Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и лекуваме пациентите с много висок риск

Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение
17.30 – 18.00  Обсъждане на практическата част

08.03.2020г – Неделя

09.30 – 11.30  Дискусия и  заключителни послания
11.30 – 12.00  Отпътуване