Национална обучителна програма за пациенти “Бъди активен в контрола на съдовия риск“

blh-logo-nacionalna-programa
zentiva-nacionalna-programa

Национална обучителна програма за пациенти “Бъди активен в контрола на съдовия риск“

Вярваме, че здравето е право, а не привилегия!

Българската лига по артериална хипертония, съвместно с фармацевтичната компания ZENTIVA клон България, организира обучителна програма за пациенти с артериална хипертония. Програмата стартира от 02 Декември, 2019 г.

В рамките на програмата пациентите с артериална хипертония от следните рискови групи:

  • Пациенти с есенциална хипертония;
  • Пациенти с хипертонично сърце със застойна сърдечна недостатъчност;
  • Пациенти с хипертонично сърце без застойна сърдечна недостатъчност;
  • Пациенти със стенокардия;
  • Пациенти със стар инфаркт на миокарда;

Ще имат възможност, да посетят безплатно медицински специалист – кардиолог и да повишат своята информираност за заболяването си, рисковите фактори, тяхното модифициране, както и да получат насоки за промяна в начина си на живот.

По време на обучението пациентите, ще получат обучителни материали, които ще им дадат насоки за модифициране на рисковите фактори и промяна в начина на живот.

Ако желаете да получите повече информация по програмата, можете да се свържете с БЛХ на посоченият телефон + 359889319655 или да ни пишете на е-mail: arteriale@abv.bg

BG126/Одобрено 12/2019