Sneak Peak on what will be Discussed at PreHT 2019

PreHypertension, Hypertension, Metabolic Disordes & Cardiovascular Disease View Online Sneak Peak on what will be Discussed at PreHT 2019 Conference Topics Include: ✓ Approach to the Elderly with Borderline Metabolic Conditions ✓ Arterial Properties, Evaluation and Treatment in Borderline Conditions ✓ Assessment of Global Cardiovascular Risk Factors in Borderline Conditions ✓ Benefits of Achieving Optimal […]

Прочети повече

Увреждане на прицелните органи и прицелно систолно кръвно налягане в клиничната практика: Campania Salute Network

 Увреждане на прицелните органи   и прицелно систолно кръвно налягане в клиничната практика: Campania Salute Network Andrea D’Amato Costantino Mancusi Maria Angela Losi Raffaele Izzo Maria Immacolata Arnone Grazia Canciello Salvatore Senese Nicola De Luca Giovanni de Simone Bruno Trimarco American Journal of Hypertension, Volume 31, Issue 6, 7 May 2018, Pages 658–664, https://doi.org/10.1093/ajh/hpy007 Published: Постановка: […]

Прочети повече

Оптимално разписание за оценка на измерване на КН в дома: The Finn-Home Study

Оптимално разписание за оценка на измерване на КН в дома: The Finn-Home Study Eeva P Juhanoja Jouni K Johansson Pauli J Puukka Antti M Jula Teemu J Niiranen American Journal of Hypertension, Volume 31, Issue 6, 7 May 2018, Pages 715–725, Постановка  Съвременните гайдлайни не дават препоръки  за оптималното разписание  или броя на измерванията  за […]

Прочети повече

28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection

28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection ​Join us for the Live Presentation of the 2018 European Guidelines for the Management of Arterial Hypertension – www.eshonline.org ​Saturday, June 9 | h. 16:45 – 18:15​ CLICK HERE TO WATCH THE LIVE PRESENTATION  

Прочети повече

Ефект на антихипертензивното лечение върху сърдечносъдовия изход и смъртността: ефект на различни класове антихипертензивни медикаменти при възрастни и млади пациенти, обзор и метаанализ

Ефект на антихипертензивното лечение  върху сърдечносъдовия изход и смъртността: ефект на различни класове антихипертензивни медикаменти при възрастни и млади пациенти, обзор и метаанализ Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e,* Journal of Hypertension: May 29, 2018 – Volume Publish Ahead of Print Цел: За петте главни класове  на антихипертензивните медикаменти е показано, че сигнификантно редуцират риска […]

Прочети повече

Въздействие на възрастта върху асоциацията между 24 часовите измервания на кръвното налягане и увреждането на прицелните органи

Въздействие на възрастта върху асоциацията между 24 часовите измервания на кръвното налягане  и увреждането на прицелните органи Olesen, Thomas, B.a; Pareek, Manand e al.e Journal of Hypertension: May 17, 2018 – Volume Publish Ahead of Print – Issue – p Цел: Целта на  проучването  e  да оцени   въздействито на възрастта върху асоциацията между хемодинамичните компоненти […]

Прочети повече

Как се отбеляза в България Световния ден на хипертонията – 17 ти май

Как се отбеляза в България Световния ден на хипертонията – 17 ти май   Международното дружество по хипертония, на което Българската Лига по Хипертония е асоцииран член,  е определила 17-ти май за Световен ден на хипертонията. От повече от десет години на този ден се организират щандове на открито, за измерване на кръвното налягане, сърдечната […]

Прочети повече

The 6th International Conference on PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome 28/2 – 3/3, 2019 Vilnius, Luthuania

The 6th International Conference on PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome 28/2 – 3/3, 2019 Vilnius, Luthuania PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome View Online Save The Date  28 February – 3 March 2019  See You in Vilnius Congress Secretariat: Paragon Group 18 Avenue Louis-Casai | 1209 Geneva | Switzerland Tel: +41 22 5330 948 […]

Прочети повече

Предсърдно мъждене се установява в нарастващ процент от инсултите

Предсърдно мъждене се установява в нарастващ процент от инсултите.  И въпреки подобряване на грижите за инсулта, персистира лошият изход при предсърдно мъждене by Judy George, Contributing Writer, MedPage Today May 02, 2018 Според широко национално проучване в САЩ , проведено при 900 000 пациенти с инсулт, лицата с предсърдно мъждене ( ПМ) представляват нарастващ дял  от […]

Прочети повече

Patient Centered Meeting (PCM) 24-27 January 2019 Vienna, Austria

Patient Centered Meeting (PCM) 24-27 January 2019 | Vienna, Austria View Online The Scientific Programme is Now Online Join hundreds of peers at the Patient Centered Meeting (PCM 2019) on January 24-27, 2019 in Vienna, Austria. The PCM 2019 Scientific Programme incorporates all aspects of Diabetes, Dyslipidemia and Hypertension treatment, care and research. The Meeting comprises various contemporary […]

Прочети повече