Eфект на лечението за понижаване на артериалното налягане върху изхода. Ефект на тоталния сърдечносъдов риск и достигнатото артериално налягане: обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания

Eфект на лечението за понижаване на артериалното налягане върху изхода. Ефект на тоталния сърдечносъдов риск и достигнатото артериално налягане: обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e Journal of Hypertension: November 2017 – Volume 35 – Issue 11 – p 2138–2149 Предистория: В съвременен метаанализ на рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания върху понижаването […]

Прочети повече

Ранна сърдечносъдова протекция с комбинирана монотерапия

Ранна сърдечносъдова протекция с комбинирана монотерапия Rea, F.; Corrao, G.; Merlino, L.; Mancia, G. Journal of Hypertension: September 2017 Цел: Методичните указания за хипертония препоръчват  прилагане на комбинирано лечение при всички пациенти. Не е известно дали  това може да бъде стратегия за начално лечение , въпреки че началната антихипертензивна комбинирана терапия е съпроводена с по-бърз […]

Прочети повече

Пикочна киселина и артериално налягане :проучване ролята на продукцията на пикочната киселина в Maastricht Study

Пикочна киселина и артериално налягане :проучване ролята на продукцията на пикочната киселина в Maastricht Study Scheepers, Lieke E.J.M.a,b; Boonen, Anneliesa,b; Ronald M.A.c,e,f; Journal of Hypertension: October 2017 – Volume 35 – Issue 10 – p 68–1975 Цел:Акумулацията на активни  кислородни пространства чрез повишаване продукцията на пикочната киселина насочва към  възможните подлежащи механзми за асоциацията между […]

Прочети повече

Асоциация между реналната функция и изхода след перкутанна транслуминална ангиопластика при хипертоници с ренална артериална стеноза

Асоциация между реналната  функция  и изхода  след  перкутанна транслуминална ангиопластика  при хипертоници  с ренална артериална стеноза. Iwashima, Yoshio; Fukuda, Tetsuya; Horio, Takeshi; Journal of Hypertension: August 3, 2017 Цел: Ние  проучихме влиянието   на  реналната функция  Върху изхода след перкутанна транслуминална ангиопластика. Метод: Включени са 139  хипертоници  с атеросклеротечна ренална артериална стеноза( средна възраст 70  години,  […]

Прочети повече

Прогностичната стойност на средното измерено в дома артериално налягане и вариабилитета: 19 годишно проследяване на проучването Didima

Прогностичната стойност на средното измерено в дома  артериално налягане и вариабилитета: 19 годишно проследяване  на  проучването Didima Ntineri, Angeliki; Kalogeropoulos, Petros G.et al.Journal of Hypertension: August 2017. Цел: Настоящото проучване в обща популация  изследва  прогностичната стойност на измереното в дома средно  артериално налягане( ИДАН) и вариабилитета на артериалното налягане( ВАН) срещу измереното в офиса артериално […]

Прочети повече

По-нисък риск от деменция с различни класове антихипертензивни медикаменти

По-нисък риск от деменция  с различни класове антихипертензивни медикаменти van Middelaar, Tessaa,b; van Vught, Lonneke A.c; van Charante, Eric P. Mollc; et al. Journal of Hypertension: October 2017 – Volume 35 – Issue 10 – p 2095–2101 doi: 10.1097/HJH.0000000000001411 ORIGINAL PAPERS: Therapeutic aspects Цел: Използването на антихипертензивни медикаменти ( АХМ) е потенциално свързано с редуциран […]

Прочети повече

Ново методично указание за детската хипертония слага акцент върху стила на живот

Ново методично указание  за  детската хипертония слага акцент върху  стила на живот.  Профилактиката и ранното откриване са ключът.    Основни  послания Трябва да се отбележи ,че Американската Академия по Педиатрия издаде нови методични указания за скрининг и   контрол на  артериалната хипертония. Подчертано, тези методични указания са хармонизирани с промените направени в практиката при възрастните ,като […]

Прочети повече

Сравнителна ефикасност на бета-блокерите върху смъртността и сърдечносъдовия изход при пациенти с хипертония

Сравнителна ефикасност на β-блокерите върху смъртността и сърдечносъдовия изход при пациенти с хипертония: системен преглед и мета- анализ. Ефикасността  върху  клиничния изход   на липофилните и хидрофилните β-блокери не е проучена до сега диференциално.Ние  си поставихме за цел да сравним ефекта на липофилните и хидрофилните  β- блокери  върху смъртността и сърдечносъдовия изход  чрез прилагане на  подходящ […]

Прочети повече

International Society of Hypertension – Bulletin – July 2017

  July 2017  International Society of Hypertension – Bulletin – July 2017 13th Asian-Pacific Congress of Hypertension (APCH) Meeting, 6-8 October 2017, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre Find out more / register >>> ISH New Investigator Symposium, 6 October 2017, Singapore To bring together future leaders of hypertension research, the ISH will be hosting […]

Прочети повече

The polypill in cardiovascular prevention: evidence, limitations and perspective – position paper of the European Society of Hypertension

The polypill in cardiovascular prevention: evidence, limitations and perspective – position paper of the European Society of Hypertension Coca, Antonioa; Agabiti-Rosei, Enricob,c; Cifkova, Renatad; Manolis, Athanasios J.e; Redón, Josepf; Mancia, Giuseppeg,h Journal of Hypertension: August 2017 – Volume 35 – Issue 8 – p 1546–1553 doi: 10.1097/HJH.0000000000001390 Комбинирана таблетка в сърдечносъдовата превенция: доказателства, ограничения и […]

Прочети повече