Характеристика и контрол на артериалната хипертония и някои придружаващи рискови фактори в българска градска популация

Цел на изследването: Да се оцени разпространението и контрола на артериалната хипертония, и други сърдечно-съдови рискови фактори в българска градска популация. Материал и методи: Напречно-срезово изследване, проведено на 17 май 2010 год. в 4 големи български градове. Включени са общо 1535 лица – 689 мъже и 846 жени на средна възраст 58,9±16,4 (14-95) год. Бяха […]

Прочети повече