Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Условия за членство в БЛХ « Българска Лига по Хипертония

Условия за членство в БЛХ

      Член на Българската Лига по Хипертония (БЛХ) може да бъде всеки лекар, работещ в областта на хипертонията и сърдечно-съдовите заболявания – кардиолози, интернисти, ендокринолози, нефролози, ангиолози, невролози, общопрактикуващи лекари и всички, за които проблемите на артериалната хипертония и свързаните с нея заболявания, представляват интерес.

      Българската лига по хипертония отправя покана към лекарите, които желаят да станат  членове на Лигата, да подадат молба до УС на БЛХ:

Молба за членство в БЛХ

Молбата може да бъде изпратена до края на м. април на настоящата година по електронен път до Секретаря на БЛХ д-р Ст. Найденов на адрес:

 snaydenov@gmail.com

       Допълнително,  трябва  да  бъде уговорено по телефона (или чрез е-майл) с д-р Найденов предаване на екземпляр  с оригинален подпис  /моб. тел. на д-р Ст. Найденов: 0888 528417/

         Напомняме на членовете на БЛХ, че  съобразно Устава на Лигата, членският внос от 20 лв следва да бъде платен до месец май на текущата година.