Разширено методично указание означава, че повече от 100 милиона Американци имат високо кръвно налягане

Разширено методично указание  означава, че  повече от 100 милиона Американци  имат високо кръвно налягане

  •  Larry Husten, CardioBrief November 13, 2017

Ново методично указание( гайдлайн) от Съединените Американски Щати (САЩ)  издадено от две големи Американски кардиологични групи понижава дефиницията за високо кръвно налягане (КН) до 130/80 mm Hg.Това означава, че   повече  от 100 милиона Американци  имат високо кръвно налягане и много от тях не знаят  за диагнозата си.

Методично указание със 192 страници текст ( практическо резюме112 страници)  е дълго очакваната актуализация на методичното указание

на СА Щ. Последният официален  гайдлайн произлиза от публикувания 2003 година  seventh Joint National Commission

American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)  2017  гайдлайн за Профилактика, откриване  оценка и контрол на високото кръвно налягане(Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation) и беше  реализирано днес ( 13. 11. 2017)  вAnaheim и публикувано симултанно в списанията  Hypertension  и the Journal of the American College of Cardiology

 Новият Гайлайнд елеминира категорията прехипертония. Новите категории на високото кръвно налягане са:

  •  Нормално: <120/80 mm Hg
  •  Повишено:  Систолно между  120-129  и диастолно под 80 mm Hg
  •  Стадий 1:  Систолно между 130-139  или  диастолно между 80-89 mm Hg
  •  Стадий 2: Систолно   140  или по-високо  или диастолно   90 mm Hg или по-високо.
  •  Хипертонична криза: Систолно  >180     и/ или диастолно >120 mm Hg

Авторите на гайдлайна  посочват, че неговото  въздействието   ще бъде най- голямо  върху  младите   лица: честотата на хипертонията при лица под 45 години ще се утрои  при мъжете и удвои при жените.

Ръководителят на новия комитет подготвил гайдлайна Paul Whelton (Tulane University)посочи, че новият гайдлайн съдържа106 препоръки.Първият гайдлайн е съдържал само  6 препоръки“така ние сме изминали дълъг път“.

В съпътстващите статии публикувани в Circulation, Paul Munter (University of Alabama at Birmingham)  и колеги използваха  данните от национално проучване за да оценят влиянието на новия гайдлайн . Честотата на хипертонията ще се повиши от 31.9%  според критериите на JNC7  до45.6%. По този начин 103.3 милиона  лица ще бъдат категоризирани като хипертоници.

В новия гайдлайн  антихипертензивна медикаментозна терапия се препоръчва за   36.2% възрастни граждани на САЩ или 81.9 милиона, а 21.4 милиона  са с препоръки само  за  немедикаментозно лечение. Новият гайдлайн  повишава броя на гражданите на САЩ  с препоръки  за медикаментозно терапия с 4.2 милиона. Новата дефиниция  също означава, че  по- голяма част  от лицата приемащи антихипертензивни медикаменти, не са достигнали  тази цел, нараствайки от 39% по JNC7  до 53.4% в новия гайдлайн. Интензифициране на медикаментозната терапия се препоръчва за лицата, които не са достигнали тези норми.

Новият гайдлайн адаптира ключови компоненти    от гайдлайна за холестерол 2013 г и включва  повишения сърдечносъдов риск.  Много лица  ще бъдат новодиагностицирани като хипертоници тъй като имат систолно кръвно налягане 130-139 mm Hg  или диастолно налягане   80-89 mm не се нуждаят от прием на медикаменти.Възрастните в тази категория, които са с нисък сърдечносъдов риск и които са на възраст под 65 години трябва да бъдат третирани  с промени в стила на живот, докато тези с висок сърдечносъдов риск или са на 65 години или повече трябва да получават медикаментозна  терапия..

Новият гайдлайн също така набляга на подобряване измерването на кръвното налягане както в лекарския кабинет така и в дома. Препоръчва се използването на автоматична система за измерване подобна на тази, използвана в клиничните проучвания. Препоръчва се също и измерване на налягането в дома специално за да се идентифицират лица с „ хипертония на бялата престилка“.

Новият гайдлайн  представлява частично но не пълно приемане на проучването SPRINT от 2015 година  , което в началото  изглеждаше ,че приема поддържането на по- радикално налягане като цел за систолното. of 120 mm Hg. SPRINT тества стратегия за  антихипертензивна терапия с използване на цел140 mm Hg срещу тази на по-голяма рестрикция при пациентите с висок риск. Резултатите фаворизираха  по- агресивното лечение, но много експерти критикуваха това проучване и посочиха, че  120 mm Hg  не трябва  да бъде широко възприета. Прицелно налягане  130-mm Hg в новия гайдлайн показва, че авторите са направили компромис.

Harlan Krumholz (Yale University) казва, че гайдлайнът представлява „ голяма промяна в препоръките с оптимизация на  много  лица да бъде поставен етикета „ хипертоник“ и да им бъде препоръчано лечение. Огромното  предизвикателството сега е : как да се съобщят промените  силата на доказателствата  и предимствата които са на лице за пациентите- и да осигурят пациентската цел и предпочитания.  В противен случай  с това което направихме днес ние ще имаме  много прескрипции, които  не са изпълнени. Ще имаме и  много пациенти с познания за техния риск и рискови фактори и много предотвратими  инциденти при лица които ще изберат стратегията   на  фармакологичното или нефармакологично лечение , за да редуцират риска“.