Предсърдно мъждене се установява в нарастващ процент от инсултите

Предсърдно мъждене се установява в нарастващ процент от инсултите.

 И въпреки подобряване на грижите за инсулта, персистира лошият изход при предсърдно мъждене

  • by Judy George, Contributing Writer, MedPage Today May 02, 2018

Според широко национално проучване в САЩ , проведено при 900 000 пациенти с инсулт, лицата с предсърдно мъждене ( ПМ) представляват нарастващ дял  от исхемичния инсулт и имат влошен изход.Около 20% от пациентите с исхемичен инсулт имат ПМ  в 2014 г срещу  16% в 2003.Много съществено е да се отбележи, че   пациентите с ПМ са недолекувани. Понастоящем това е основният въпрос. Пациентите продължават да са недолекувани с антикоагуланти.

Въпреки нарастващото подобряване  на поведението при ПМ негативният ефект  е налице при 12 годишен период на наблюдение: пациентите с инсулт и ПМ  имат приблизително 10% смъртност сравнена с около 6% за пациентите без ПМ.

Пациентите с ПМ са по-възрастни(82годишни спрямо 67.3%) и малко повече са жени  (59.3% спрямо 51.8%) и от бялата раса (80.6%   спрямо 67.3%)  от пациентите без аритмия.Групата с П М е с по- голяма коморбидност с изключение на диабет и тютюнопушене. По-висока е и болничната смъртност при пациентите с П М – 9.9% спрямо 6.1%

Проучването поставя въпроса за рутинно  наблюдение за пациенти с П М  с рискови фактори, като хипертония .Трябва ли да мониторираме тези пациенти и да  приложим по- голяма грижа  за да открием ПМ?Това е големият въпрос.