ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ ЗАПАЗВА МОЗЪКА В ДОБРА ФОРМА

ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ ЗАПАЗВА МОЗЪКА В ДОБРА ФОРМА

MedPage Today, 2017,01. 02

BowmanGL et al. Neurology, 2017

    Хранителен режим, богат на витамини и неатерогенни мазнини ,може
да помогне на възрастните хора да запазят когнитивните си способности.,
сочат данни от наблюдателно проучване.
    При възрастни лица, които не страдат от деменция, високо плазмено ниво
на витамините В ,С,Д и Е, както и на омега 3 – мастни киселини е
свързано с по- добри когнитивни възможности и по –добри показатели на
мозъка от изследване с ядреномагнитен резонанс. Такива данни са
установили лекарите от Университета Портланд, щата Орегон, Америка
    Моделът с високо ниво на витамини В (В1, В2, В6, фолат и В12) С, Д, иЕ
има най-голяма позитивна асоциация с когнитивнага скала, приравнена за
възраст, пол, образование и АРОЕ4 маркери за болестта на Alzheimer.
Високият витаминен профил е свързан с по- добра глобална когнитивна
функция, специално в областта на екзекутивните функции и
вниманието ,като това предимство остава и след приравняване за
артериална хипертония и за депресия.
Високото плазмено ниво на атерогенни липиди е свързано с по- лоша
глобална когнитивна функция и по лоша функция на паметта и
вниманието , докато редукцията в скоростта на когнитивните процеси е с
намаление ,след приравняване за хипертония и депресия.
    Ядреномагнитният резонанс показва:
    Високите нива на витамин В С Д и Е корелира с по-голям общ
обем на мозъка релативно на интрастраниалния обем, което показва по-
малка мозъчна атрофия.( Р=0.018)
    Високите нива на транс мастите са свързани със съществено по-
малък общ обем на мозъка релативно на интракраниалния
обем(Р=0.0002)
    Високиге нива на омега3- мастни киселини са свързани спо- малък
обем на хиперинтензните лезии на бялото мозъчно вещество, релативно
на общия мозъчен обем(Р=0.03).
    Авторите правят следния коментар: „ Когнитивните ползи, постигнати с
плазмен профил с високо ниво на антиоксиданти ,С и Е, витамин В и
витамин Д отчасти действат върху невробиологията, която влияе върху
скоростта на общата мозъчна атрофия ( патология тип Alzheimer|) , докато
ефектите на омега- 3| може би са опосредствени повече от съдови
механизми.