Мета–анализи: Необходим е тим за да се оптимизира антихипертензивната терапия

Мета–анализи: Необходим е тим за да се оптимизира антихипертензивната терапия

  • Nicole Lou, Contributing Writer, MedPage Today December 26, 2017

След съчетаването  на различни фактори Jiang He, MD, PhD, of Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine in New Orleans, Louisiana и колеги определят че систолното артериално налягане може да бъде редуцирано по много начини:

  • Титриране на медикацията от тим без участиет на лекар(-7.1 mm Hg on average)
  • Титриране на медикацията от тим  на лекари   лекар(-6.2 mm Hg )
  • Многостепенна стратегия без участието на тим(-5.0 mm Hg)
  •  Стратегия на пациентско ниво за  грижа за  здравето;
  • Стратегия на пациентско ниво за грижа за здравето(-3.9 mm Hg)
  • Стратегия на пациентско ниво с домашно мониториране на кръвното налягане(-2.7 mm Hg)
  • Групата изследователи правят заключение, че за да се подобри контрола на хипетонията,трябва да се използва  многостепенна, многокомпонентна стратегия, последвана от  стратегия на пациентско ниво.

„Ние се нуждаевм от услесняване на нашите  немедицински колеги за да ни помогнат за контрола на кръвното налягане   специално защото  най-новите методични указания препорачват на  нашите пациентиe значението на  подход основана на тим  за да осигурят грижи за  всички възрастни с хипертония“ коментират Liam Glynn, MD, MMSc, oт Ireland’s University of Limerick,  и Richard McManus, PhD, от University of Oxford in England

Този нов подход  се нуждае и  от контрол по места обучение на немедицинския състав и изработването на  ясен алгоритъм за лечение казват авторите . Те добавят ,че технологии могат да играят роля за мотивировка на пациентите да се стикова необходимото поведение спрямо околната среда за да се  кръвното налягане.Когато пациентите се откажат от грижи, мобилна платформа   означава, че възможността за включване отново  е само да се направи едно кликване  или   самостоятелно включване . Понастоящем се препоръчва измерване на налягането извън лекарския кабинет за диагноза  на хипертонията  в комплект с  консултация по телефона.