Как се отбеляза в България Световния ден на хипертонията – 17 ти май

Как се отбеляза в България Световния ден на хипертонията - 17 ти май

 

Международното дружество по хипертония, на което Българската Лига по Хипертония е асоцииран член,  е определила 17-ти май за Световен ден на хипертонията. От повече от десет години на този ден се организират щандове на открито, за измерване на кръвното налягане, сърдечната честота и ритъм ,както и с анкета за съпътстващи сърдечносъдови рискови фактори и асоциирани заболявания.

От четири градове , в които в първите години се откриваха такива  щандове, тази година броят им нарасна на 11 градове, с  15 щанда.За мероприятието беше известено от мас медиите,  с пресревюта, с интервюта на известни кардиолози.

Целта на този ден е да насочи вниманието на населението  към най- масовото заболяване в целия свят, с над 1 милиард диагностицирани хипертоници. Проблемите свързани с артериалната хипертония са много широки  и за това всяка година мотото на кампанията е различно. Тази година Българската Лига по Хипертония определи мотото “Нормално кръвно налягане, нормален сърдечен ритъм, превенция на мозъчния инсулт.“  Кампанията беше проведена със съдействието на редица организации – РайФайзен Банк, Микролайф, Български червен кръст, Организация на студентите в България и други.

Артериалната хипертония е рисков фактор № 1 за мозъчния инсулт и за  най- честото ритъмно нарушение-предсърдно мъждене.

Както хипертонията, така и предсърдното мъждене могат да протекат безсимптомно и това да доведе до късно, понякога фатално късно  начало на лечението. Ето защо, измерването на артериалното налягане беше направено с апарати с така наречената AFIB технология, с която се открива предсърдното мъждене и при пациенти  без оплаквания. Открити на време, както хипертонията, така и предсърдното мъждене са лечими.

След обработка на попълнените анкетни карти от гражданите посетили щандовете ще бъдат оповестени най-новите   данни за честотата на хипертонията, за ефикасността от лечението, за наличието на  безсимптомно предсърдно мъждене, за съпътстващите рискови фактори и др. Тези епидемиологични  данни ще бъдат сравнени с данните от предишни години и ще се очертаят тенденциите.

Следващата фигура е заснета на един от щандовете  в София на 17-ти май тази година.

Българска Лига по Хипертония

Проф. Светла Торбова, председател.

May_17th