Проф. Д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.

prof-dr-snejanka-tomova-tisheva-gospodinova-dm

 

Проф. Тишева завършва медицина в Медицински университет гр. Плевен. Своята тясна специалност придобива няколко години по-късно в Медицинска Академия – гр. София. През 2005 г. придобива Научна степен „Доктор на науките“ при Висша атестационна комисия – гр. София, а на следващата година придобива и Научно звание „Доцент по кардиология“. На 12.06.2012 г. придобива Научна степен „Доктор на медицинските науки“ от Медицински университет – гр. Плевен.

През 2007 г. Проф. Тишева получава наградата „Медик на годината“ от Регионалната лекарска колегия в гр. Плевен. Тя е носител и на „Награда на името на Д-р Атанас Москов“ за научна продукция от Дружеството на кардиолозите в България.

През 2007 г. Проф. Тишева получава наградата „Медик на годината“ от Регионалната лекарска колегия в гр. Плевен. Тя е носител и на „Награда на името на Д-р Атанас Москов“ за научна продукция от Дружеството на кардиолозите в България.

Проф. С. Тишева е Началник Клиника по кардиология и ревматология към УМБАЛ „Георги Страски“ – гр. Плевен от 2007 г. и Ръководител на Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” от 2009 г. към Медицински университет – гр. Плевен. Преди това е Главен асистент от 1992 г. до 2006 г., след което е назначена като Доцент в същата клиника.

Освен в Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България, тя е член и на Управителния съвет на Българската лига по хипертонии. Проф. С. Тишева участва и в Редакционната колегия на сп. „Българска кардиология“.

Участва в научни журита по Кардиология в Медицински университет – гр. София и Медицински университет – гр. Варна.