Проф. Д-р Сабина Захариева Захариева, д.м.

prof-dr-sabina-zaharieva-zaharieva-dm-img

Проф.Сабина Захариева завършва медицина през 1973 г. във ВМИ, София. През 1977 г. след спечелен конкурс започва редовна аспирантура в Института по eндокринология и геронтология. През 1980 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Системата ренин – ангиотензин – алдостерон във възрастов аспект“.

През 1981 г. е избрана за научен сътрудник, а през 1988 г. е хабилитирана като ст.н.с.І ст.по ендокринология в Института по ендокринология и геронтология. Има признати специалности по вътрешни болести/1981 г./и ендокринология /1986 г./.

През 2000 г. е избрана за ръководител на Клиничния център по ендокринология и геронтология.По-късно през същата година, след спечелен конкурс е назначена за началник на клиниката по хипоталамо-хипофизарни-надбъбречни и гонадни заболявания при СБАЛЕНГ-ЕАД „Акад. Ив. Пенчев“.

През 2004 г.защитава дисертация за научната степен доктор на медицинските науки на тема “Минералокортикоидна хипертония”и от 2005 г. е професор по ендокринология. рез 2006 г. става изпълнителен директор на УСБАЛЕ-ЕАД „Акад. Ив. Пенчев“, а от 2008 г. е избрана за трети мандат за ръководител на Клиничния център по ендокринология и геронтология.