Проф. Д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.

prof-dr-yoto-yotov-dm-img

Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. – специалист по вътрешни болести, кардиология, обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Завършил медицина през 1988 год. във ВМИ – Варна. Работи като учасъков терапевт 1988-1993 г. в гр. Бургас. От 1993 год. е асистент, старши асистент, главен асистент, а от 2012 г. доцент към Първа клиника по кардиология, Катедрата по кардиология и Катедрата по Вътрешни болести на МУ-Варна. Придобити специалности – вътрешни болести (1994 г.), кардиология (1998 год.), обществено здравеопазване и здравен мениджмънт (2000 г.). През 1993 г. има придобита степен Магистър по епидемиология на незаразните заболявани и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Специализирал е в Холандия и Швейцария.

През 2007 г. има защитен дисетационен труд на тема „Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени” и му е присъдена научна и образователна степен Доктор. През 2009 г. Придобива титла Специалист по хипертония от Европейското дружество по хипертония. Член е на Европейското дружество по кардиология, Европейското дружество по хипертония, Европейска Асоциация по образна диагностика на сърдечните заболявания, Европейска асоциация по превенция и рехабилитация на сърдечно-съдовите заболявания, Европейаска Асоциация по сърдечна недостатъчност. Член е на УС на Лигата по артериална хипертония, член е на Дружеството на кардиолозите в България и е председател на Работната група по ехокардиография към Дружеството на кардиолозите в България, член на УС на Асоциация Сърце-бял дроб, Варна, секретар и член на УС на Сдружение на специалистите по ехокардиография „Варнаехо”, Варна. С основни научни интереси в областта на превенцията на ССЗ, хипертония, образна диагностика на ССЗ, сърдечна недостатъчност.