Проф. Д-р Борис Илиев Богов, д.м.

prof-dr-boris-iliev-bogov-dm-img

Завършва Медицинския факултет в Медицинска академия – София, през 1985 г. Има специалности по вътрешни болести и нефрология. До 1989 г. работи в Районна болница – Сандански. После последователно е асистент, старши и главен асистент в Клиниката по нефрология на Александровска болница. Доктор по медицина от 2002 г. В момента е началник на клиниката. Дейността му включва диагноза, лечение, консултации на болни с вътрешни и с бъбречни болести. Преподава на студенти по медицина, на лекари за придобиване на специалности по вътрешни болести и нефрология, на лекари за придобиване на правоспособност за работа с ехо-апаратура за изследване на абдоминални органи и повърхностни структури – конвенционална и Доплер УЗ, на лекари за придобиване на правоспособност за „Биопсични методи в нефрологията”

Специализирал е в болници във Франция и Осака, Япония. Има множество научни публикации, участия в монографии и учебници.

Член на Ус на Българската лига по Хипертония, секретар е на Българското научно дружество по нефрология, диализа и трансплантация. Член е на Балканска асоциация по нефрология, диализа, трансплантация; на Българската асоциация по ултразвук в медицината; на Eвропейската асоциация по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB), на Европейската асоциация по нефрология, диализа и трансплантация.