Проф. Д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м.

arman-postadjian-img

 

Проф. Арман Постаджиян е завиршил МУ-София през 1997 г. Работи последователно в Клиника по пропедевтика на вътрешни болести, а от 2000 г. – в Клиника по кардиология, УМБАЛ Света Анна, София.Докторска защита по кардиология 2007 год, от 2009 год доцент, Медицински университет, София. Специалности: обща медицина, вътрешни болести, кардиология, Професионална квалификация по неинвазивна и инвазивна кардиология

Ръководител катедра „Обща медицина“ в МУ-София и началник отделение по кардиология към Клиника по кардиология, УМБАЛ Света Анна, София. Член на Българската лига по хипертония от 1999 год, участник в международните проучвания EPOGH(EuropeanProjectinGenesinHypertension) и HYVET(Hypertension in Very Elderly Patients Trial). Член е на Дружество на кардиолозите в България и бивш негов председател.