Доц. Д-р Константин Николов Рамшев, д.м.

doc-dr-konstantin-nikolov-ramshev-dm-img

Доцент Константин Рамшев, д.м. е ръководител на Катедра “Кардиология, интензивна терапия и вътрешни болести” и на Клиника “Интензивна терапия”.

Завършва медицина в гр. София, като има придобити специалности по вътрешни болести, по кардиоревматология, по спешна медицина, по военно-полева терапия.

Завършил е мениджмънт в здравеопазването и стратегически курс по национална сигурност и отбрана. Специалист е по клинична хипертензиология, присвоена му от Европейската асоциация по хипертензиология.

В професионалната си визитка доцент Рамшев заема редица ръководни длъжности, като в периода 2002 – 2007 г. е бил заместник-началник по лечебно-диагностичната дейност на ВМА.

Член е на Българската национална академия по медицина; член на УС на Българската лига по Хипертония. Членува още в Европейското дружество по хипертония; в Българското научно дружество по военна медицина; в Европейското дружество по кардиология; в УС на Дружеството по кардиология и съдови заболявания; в селекционната комисия за България на Европейското дружество по артериална хипертония; в УС на Дружеството по ентерално и парентерално хранене. Почетен член на Асоциацията на завършилите колежа на НАТО в Рим и носител на почетен знак “Български лекар”.