Влияние на детството върху сърдечната честота

Влияние на детството върху сърдечната честота.

 Проследена е популация  от  британски лица родени от 1946 до 2015  свързана с  „ многофакторно идентифицируеми и модифицируеми  рискови фактори на ранното детство с по-висока сърдечна честота в покой измерена двукратно – в детството и след израстването

Всред тези фактори по-високото тегло при раждане и по-високата траектория на израстване по време на юношеството са свързани с по-ниска честота в покой в продължение на годините проследени до възраст 69.

Други социални фактори, също така  са във връзка:по- късна възраст на прохождане е свързано с по- висока честота в покой в детството и юношеството. Социоикономически фактори, както и  кърмаческия период  са свързани със сърдечната честота при възрастните.

Изследователите идват до заключението, че по-високата сърдечна честота е свързана със сърдечносъдовата и  общата смъртност, поради което  са необходими бъдещи изследвания.