Антагонисти на минералокортикоидните рецептори за лечение на артериална хипертония и сърдечна недостатъчност

Антагонисти на минералокортикоидните рецептори за лечение на артериална хипертония и сърдечна недостатъчност

Domenic A. Sica, M.D.2015
       

Спиронолактон и еплеренон са минералокортикоидни антагонисти. Те блокират  както епителиалните , така и неепителиалните  действия на алдостерона с последваща изява на клинични ефекти. Спиронолактон и еплеренон повлияват редукцията  на артериалното нарлягане(АН) като моно или дабавена терапия;нещо повече, и  двата медикамента подобряват преживяемостта при различни условия на сърдечна недостатъчност иповишават  вероятността за  ренална протекция  при бъбречни заболявания с протеинурия. И още, тъй като  използването на антагонисти на минералокортикоидните рецептори нараства, тяхното включване в терапията  се повишава. Ендокринните странични ефекти в много случаи са малки, на нивото на козметичен дефект, калий съхраняващият ефект и на двата медикамента спиронолактон и еплеренон могат в достатъчно висока степен обаче   да доведат до спешни състояния. За болшинтството от пациентите , това което беше посочено, не трябва да обезкуражава грижливите спациалисит   да ги включат при необходимост в терапията . Хиперкалиемия  може винаги да се  появи при пациенти ,които приемат всеки от двата медикамента. От тук следва , че трябва да се вземат предварителни мерки за да се намали вероятността  за появата на хиперкалиемия при продължителна употреба на  антагонисти на минералокортикоидните рецептори за лечение на артериалната хипертония и сърдечната недостатъчност.