Симпозиум „Фатално заболяване ли е АХ?“, 11 май 2012 г.