Прицелни норми на АН и органна протекция, 16 април 2011 г.