Пресконферецния по повод на Световния ден на хипертонията, 10 май 2012 г.