Научен симпозиум „Прехипертония и сърдечно-съдов риск“, 11 април 2013, София