Влияние на детството върху сърдечната честота

Влияние на детството върху сърдечната честота.  Проследена е популация  от  британски лица родени от 1946 до 2015  свързана с  „ многофакторно идентифицируеми и модифицируеми  рискови фактори на ранното детство с по-висока сърдечна честота в покой измерена двукратно – в детството и след израстването Всред тези фактори по-високото тегло при раждане и по-високата траектория на израстване […]

Прочети повече

Риск от инсулт на децата с нисък ръст.Новини от водещи кардиолози за седмицата

Риск от инсулт на децата с нисък ръст.Новини от водещи кардиолози за седмицата Crystal Phend, Senior Associate Editor, MedPage Today February 16, 2018 Децата , които са по- ниски от връстниците си на възраст  от 7 до 13 години са с по- висок риск от исхемичен  инсулт в следващите години от живота си по данни […]

Прочети повече

Наличието на повишено кръвно налягане по време на детството и юношеството: множествено кохортно проучване по училищни данни

Наличието на повишено кръвно налягане по време на детството и юношеството: множествено  кохортно проучване  по училищни данни Leyvraz, Magalia,*; Wahlen, Raphaëla,*; Bloetzer, Clemensb; Paradis, Gillesc; Bovet, Pascala,d; Chiolero, Arnauda,c,e Journal of Hypertension: March 6, 2018 – Volume Publish Ahead of Print – Issue – p doi: 10.1097/HJH.0000000000001699 Цел: Скрининг на кръвно налягане (КН) при деца […]

Прочети повече

Фамилно скупчване на увреждане на прицелните органи в популацията

Фамилно скупчване на увреждане на прицелните органи в популацията Niiranen, Teemu J.a,b,c,*; Lin, Honghuanga,d,*; Larson, Martin G.a,e,f; Vasan, Ramachandran S.a,g,h,i Journal of Hypertension: January 23, 2018 – Volume Publish Ahead of   Цел:     Предишни проучвания посочват,  че      хипертензивните увреждания на прицелните органи( УПО) са наследствена черта. Рискът  УПО на родителите  да се  отрази на  УПО   […]

Прочети повече

Мета–анализи: Необходим е тим за да се оптимизира антихипертензивната терапия

Мета–анализи: Необходим е тим за да се оптимизира антихипертензивната терапия Nicole Lou, Contributing Writer, MedPage Today December 26, 2017 След съчетаването  на различни фактори Jiang He, MD, PhD, of Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine in New Orleans, Louisiana и колеги определят че систолното артериално налягане може да бъде редуцирано по много […]

Прочети повече

Разширено методично указание означава, че повече от 100 милиона Американци имат високо кръвно налягане

Разширено методично указание  означава, че  повече от 100 милиона Американци  имат високо кръвно налягане  Larry Husten, CardioBrief November 13, 2017 Ново методично указание( гайдлайн) от Съединените Американски Щати (САЩ)  издадено от две големи Американски кардиологични групи понижава дефиницията за високо кръвно налягане (КН) до 130/80 mm Hg.Това означава, че   повече  от 100 милиона Американци  имат […]

Прочети повече

Роля на артериалната хипертония в първичната профилактика на мозъчния инсулт

Роля на артериалната хипертония в първичната профилактика на мозъчния инсулт Jiří Widimský  2015.  Отворен архив в партньорство с Чехското Дружество по Кардиология. Артериалната  хипертония  принадлежи към най-значимите рискови фактори за мозъчносъдови заболявания и мозъчен инсулт.  Предпочита се  измерване на артериалното налягане в дома или 24- часово измерване . Нефармакологичното лечение  трябва   да включва  недопускане на […]

Прочети повече

Антагонисти на минералокортикоидните рецептори за лечение на артериална хипертония и сърдечна недостатъчност

Антагонисти на минералокортикоидните рецептори за лечение на артериална хипертония и сърдечна недостатъчност Domenic A. Sica, M.D.2015         Спиронолактон и еплеренон са минералокортикоидни антагонисти. Те блокират  както епителиалните , така и неепителиалните  действия на алдостерона с последваща изява на клинични ефекти. Спиронолактон и еплеренон повлияват редукцията  на артериалното нарлягане(АН) като моно или дабавена […]

Прочети повече

Ефект на понижаването на артериалното налягане върху изхода при лица с нормално и високонормално налягане

Ефект на понижаването  на артериалното налягане  върху изхода при лица  с нормално и високонормално  налягане Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e Journal of Hypertension: November 2017 – Volume 35 – Issue 11 – p 2150–2160 Предговор:  По настоящем не е известно дали лица със стойности на ситолно артериално налягане ( САН)/диастолно артериално налягане (ДАН)  със […]

Прочети повече

International Society of Hypertension HYPERTENSION NEWS – September 2017

International Society of Hypertension HYPERTENSION NEWS – September 2017

Прочети повече