Разширено методично указание означава, че повече от 100 милиона Американци имат високо кръвно налягане

Разширено методично указание  означава, че  повече от 100 милиона Американци  имат високо кръвно налягане  Larry Husten, CardioBrief November 13, 2017 Ново методично указание( гайдлайн) от Съединените Американски Щати (САЩ)  издадено от две големи Американски кардиологични групи понижава дефиницията за високо кръвно налягане (КН) до 130/80 mm Hg.Това означава, че   повече  от 100 милиона Американци  имат […]

Прочети повече

Роля на артериалната хипертония в първичната профилактика на мозъчния инсулт

Роля на артериалната хипертония в първичната профилактика на мозъчния инсулт Jiří Widimský  2015.  Отворен архив в партньорство с Чехското Дружество по Кардиология. Артериалната  хипертония  принадлежи към най-значимите рискови фактори за мозъчносъдови заболявания и мозъчен инсулт.  Предпочита се  измерване на артериалното налягане в дома или 24- часово измерване . Нефармакологичното лечение  трябва   да включва  недопускане на […]

Прочети повече

Антагонисти на минералокортикоидните рецептори за лечение на артериална хипертония и сърдечна недостатъчност

Антагонисти на минералокортикоидните рецептори за лечение на артериална хипертония и сърдечна недостатъчност Domenic A. Sica, M.D.2015         Спиронолактон и еплеренон са минералокортикоидни антагонисти. Те блокират  както епителиалните , така и неепителиалните  действия на алдостерона с последваща изява на клинични ефекти. Спиронолактон и еплеренон повлияват редукцията  на артериалното нарлягане(АН) като моно или дабавена […]

Прочети повече

Ефект на понижаването на артериалното налягане върху изхода при лица с нормално и високонормално налягане

Ефект на понижаването  на артериалното налягане  върху изхода при лица  с нормално и високонормално  налягане Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e Journal of Hypertension: November 2017 – Volume 35 – Issue 11 – p 2150–2160 Предговор:  По настоящем не е известно дали лица със стойности на ситолно артериално налягане ( САН)/диастолно артериално налягане (ДАН)  със […]

Прочети повече

International Society of Hypertension HYPERTENSION NEWS – September 2017

International Society of Hypertension HYPERTENSION NEWS – September 2017

Прочети повече

Eфект на лечението за понижаване на артериалното налягане върху изхода. Ефект на тоталния сърдечносъдов риск и достигнатото артериално налягане: обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания

Eфект на лечението за понижаване на артериалното налягане върху изхода. Ефект на тоталния сърдечносъдов риск и достигнатото артериално налягане: обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e Journal of Hypertension: November 2017 – Volume 35 – Issue 11 – p 2138–2149 Предистория: В съвременен метаанализ на рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания върху понижаването […]

Прочети повече

Ранна сърдечносъдова протекция с комбинирана монотерапия

Ранна сърдечносъдова протекция с комбинирана монотерапия Rea, F.; Corrao, G.; Merlino, L.; Mancia, G. Journal of Hypertension: September 2017 Цел: Методичните указания за хипертония препоръчват  прилагане на комбинирано лечение при всички пациенти. Не е известно дали  това може да бъде стратегия за начално лечение , въпреки че началната антихипертензивна комбинирана терапия е съпроводена с по-бърз […]

Прочети повече

Пикочна киселина и артериално налягане :проучване ролята на продукцията на пикочната киселина в Maastricht Study

Пикочна киселина и артериално налягане :проучване ролята на продукцията на пикочната киселина в Maastricht Study Scheepers, Lieke E.J.M.a,b; Boonen, Anneliesa,b; Ronald M.A.c,e,f; Journal of Hypertension: October 2017 – Volume 35 – Issue 10 – p 68–1975 Цел:Акумулацията на активни  кислородни пространства чрез повишаване продукцията на пикочната киселина насочва към  възможните подлежащи механзми за асоциацията между […]

Прочети повече

Асоциация между реналната функция и изхода след перкутанна транслуминална ангиопластика при хипертоници с ренална артериална стеноза

Асоциация между реналната  функция  и изхода  след  перкутанна транслуминална ангиопластика  при хипертоници  с ренална артериална стеноза. Iwashima, Yoshio; Fukuda, Tetsuya; Horio, Takeshi; Journal of Hypertension: August 3, 2017 Цел: Ние  проучихме влиянието   на  реналната функция  Върху изхода след перкутанна транслуминална ангиопластика. Метод: Включени са 139  хипертоници  с атеросклеротечна ренална артериална стеноза( средна възраст 70  години,  […]

Прочети повече

Прогностичната стойност на средното измерено в дома артериално налягане и вариабилитета: 19 годишно проследяване на проучването Didima

Прогностичната стойност на средното измерено в дома  артериално налягане и вариабилитета: 19 годишно проследяване  на  проучването Didima Ntineri, Angeliki; Kalogeropoulos, Petros G.et al.Journal of Hypertension: August 2017. Цел: Настоящото проучване в обща популация  изследва  прогностичната стойност на измереното в дома средно  артериално налягане( ИДАН) и вариабилитета на артериалното налягане( ВАН) срещу измереното в офиса артериално […]

Прочети повече