Ефект на антихипертензивното лечение върху сърдечносъдовия изход и смъртността: ефект на различни класове антихипертензивни медикаменти при възрастни и млади пациенти, обзор и метаанализ

Ефект на антихипертензивното лечение  върху сърдечносъдовия изход и смъртността: ефект на различни класове антихипертензивни медикаменти при възрастни и млади пациенти, обзор и метаанализ Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e,* Journal of Hypertension: May 29, 2018 – Volume Publish Ahead of Print Цел: За петте главни класове  на антихипертензивните медикаменти е показано, че сигнификантно редуцират риска […]

Прочети повече

Въздействие на възрастта върху асоциацията между 24 часовите измервания на кръвното налягане и увреждането на прицелните органи

Въздействие на възрастта върху асоциацията между 24 часовите измервания на кръвното налягане  и увреждането на прицелните органи Olesen, Thomas, B.a; Pareek, Manand e al.e Journal of Hypertension: May 17, 2018 – Volume Publish Ahead of Print – Issue – p Цел: Целта на  проучването  e  да оцени   въздействито на възрастта върху асоциацията между хемодинамичните компоненти […]

Прочети повече

Как се отбеляза в България Световния ден на хипертонията – 17 ти май

Как се отбеляза в България Световния ден на хипертонията – 17 ти май   Международното дружество по хипертония, на което Българската Лига по Хипертония е асоцииран член,  е определила 17-ти май за Световен ден на хипертонията. От повече от десет години на този ден се организират щандове на открито, за измерване на кръвното налягане, сърдечната […]

Прочети повече

The 6th International Conference on PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome 28/2 – 3/3, 2019 Vilnius, Luthuania

The 6th International Conference on PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome 28/2 – 3/3, 2019 Vilnius, Luthuania PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome View Online Save The Date  28 February – 3 March 2019  See You in Vilnius Congress Secretariat: Paragon Group 18 Avenue Louis-Casai | 1209 Geneva | Switzerland Tel: +41 22 5330 948 […]

Прочети повече

Предсърдно мъждене се установява в нарастващ процент от инсултите

Предсърдно мъждене се установява в нарастващ процент от инсултите.  И въпреки подобряване на грижите за инсулта, персистира лошият изход при предсърдно мъждене by Judy George, Contributing Writer, MedPage Today May 02, 2018 Според широко национално проучване в САЩ , проведено при 900 000 пациенти с инсулт, лицата с предсърдно мъждене ( ПМ) представляват нарастващ дял  от […]

Прочети повече

Patient Centered Meeting (PCM) 24-27 January 2019 Vienna, Austria

Patient Centered Meeting (PCM) 24-27 January 2019 | Vienna, Austria View Online The Scientific Programme is Now Online Join hundreds of peers at the Patient Centered Meeting (PCM 2019) on January 24-27, 2019 in Vienna, Austria. The PCM 2019 Scientific Programme incorporates all aspects of Diabetes, Dyslipidemia and Hypertension treatment, care and research. The Meeting comprises various contemporary […]

Прочети повече