Ранна сърдечносъдова протекция с комбинирана монотерапия

Ранна сърдечносъдова протекция с комбинирана монотерапия Rea, F.; Corrao, G.; Merlino, L.; Mancia, G. Journal of Hypertension: September 2017 Цел: Методичните указания за хипертония препоръчват  прилагане на комбинирано лечение при всички пациенти. Не е известно дали  това може да бъде стратегия за начално лечение , въпреки че началната антихипертензивна комбинирана терапия е съпроводена с по-бърз […]

Прочети повече

13th Asian-Pacific Congress of Hypertension: Extended Standard Registration Rates (8 DAYS LEFT!)

13th Asian-Pacific Congress of Hypertension: Extended Standard Registration Rates (8 DAYS LEFT!) The new deadlines are as follows: Standard Registration and Payment: Friday, 22 September 2017 Kindly click here to view the registration rates and register for Main Conference and Congress Gala Dinner online NOW! To view the full Congress programme, please click here! Join […]

Прочети повече

Пикочна киселина и артериално налягане :проучване ролята на продукцията на пикочната киселина в Maastricht Study

Пикочна киселина и артериално налягане :проучване ролята на продукцията на пикочната киселина в Maastricht Study Scheepers, Lieke E.J.M.a,b; Boonen, Anneliesa,b; Ronald M.A.c,e,f; Journal of Hypertension: October 2017 – Volume 35 – Issue 10 – p 68–1975 Цел:Акумулацията на активни  кислородни пространства чрез повишаване продукцията на пикочната киселина насочва към  възможните подлежащи механзми за асоциацията между […]

Прочети повече

Асоциация между реналната функция и изхода след перкутанна транслуминална ангиопластика при хипертоници с ренална артериална стеноза

Асоциация между реналната  функция  и изхода  след  перкутанна транслуминална ангиопластика  при хипертоници  с ренална артериална стеноза. Iwashima, Yoshio; Fukuda, Tetsuya; Horio, Takeshi; Journal of Hypertension: August 3, 2017 Цел: Ние  проучихме влиянието   на  реналната функция  Върху изхода след перкутанна транслуминална ангиопластика. Метод: Включени са 139  хипертоници  с атеросклеротечна ренална артериална стеноза( средна възраст 70  години,  […]

Прочети повече

Прогностичната стойност на средното измерено в дома артериално налягане и вариабилитета: 19 годишно проследяване на проучването Didima

Прогностичната стойност на средното измерено в дома  артериално налягане и вариабилитета: 19 годишно проследяване  на  проучването Didima Ntineri, Angeliki; Kalogeropoulos, Petros G.et al.Journal of Hypertension: August 2017. Цел: Настоящото проучване в обща популация  изследва  прогностичната стойност на измереното в дома средно  артериално налягане( ИДАН) и вариабилитета на артериалното налягане( ВАН) срещу измереното в офиса артериално […]

Прочети повече

По-нисък риск от деменция с различни класове антихипертензивни медикаменти

По-нисък риск от деменция  с различни класове антихипертензивни медикаменти van Middelaar, Tessaa,b; van Vught, Lonneke A.c; van Charante, Eric P. Mollc; et al. Journal of Hypertension: October 2017 – Volume 35 – Issue 10 – p 2095–2101 doi: 10.1097/HJH.0000000000001411 ORIGINAL PAPERS: Therapeutic aspects Цел: Използването на антихипертензивни медикаменти ( АХМ) е потенциално свързано с редуциран […]

Прочети повече