Обучение

Представяме на Вашето внимание изискванията на Европейското дружество по хипертония.за специалисти по Клинична хипертония

Прочети повече

Условия за кандидатстване за Специалист по Клинична хипертония към Американското дружество по хипертония

Прочети повече

За пациентите

ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ ЗАПАЗВА МОЗЪКА В ДОБРА ФОРМА MedPage Today, 2017,01. 02 BowmanGL et al. Neurology, 2017     Хранителен режим, богат на витамини и неатерогенни мазнини ,може да помогне на възрастните хора да запазят когнитивните си способности., сочат данни от наблюдателно проучване.     При възрастни лица, които не страдат от деменция, високо плазмено ниво на витамините […]

Прочети повече

Благоприятен ефект от прием на статини  върху нивото на диастолното артериално налягане:  анализ на  обширнa база данни  от 24- часово мониториране. Giuliano; P, Vivianne; C. Barbara; et al. Journal of Hypertension: Post Author Corrections: June 2, 2017   Въведение: Приемането на липидо- понижаващи медикаменти, главно статини  се препоръчва да е вечерно време и  има  доказателства  […]

Прочети повече

Всяка година 17-ти май е определен за Световен ден на хипертонията. Този ден се отбелязва за да се осигури информираност на населението за възможностите за предотвратяванена инсултите, сърдечните и бъбречни усложнения, причинени от високото кръвно налягане, като се набляга на профилактиката, ранното откриване на артериалната хипертония и своевременно започнатото лечение.

Прочети повече

Новини

Ефект на понижаването  на артериалното налягане  върху изхода при лица  с нормално и високонормално  налягане Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e Journal of Hypertension: November 2017 – Volume 35 – Issue 11 – p 2150–2160 Предговор:  По настоящем не е известно дали лица със стойности на ситолно артериално налягане ( САН)/диастолно артериално налягане (ДАН)  със […]

Прочети повече

International Society of Hypertension HYPERTENSION NEWS – September 2017

Прочети повече

Eфект на лечението за понижаване на артериалното налягане върху изхода. Ефект на тоталния сърдечносъдов риск и достигнатото артериално налягане: обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания Thomopoulos, Costasa; Parati, Gianfrancob,c; Zanchetti, Albertod,e Journal of Hypertension: November 2017 – Volume 35 – Issue 11 – p 2138–2149 Предистория: В съвременен метаанализ на рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания върху понижаването […]

Прочети повече