Научен симпозиум „АРТЕРИАЛЕ АТЕРО“ – 24-26 Април 2020г.

БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ
BULGARIAN HYPERTENSION LEAGUE
blh_logo_new

www.hypertensionleaguebg.info

 

Научен симпозиум „АРТЕРИАЛЕ АТЕРО“
24-26 април 2020г. 

on-line чрез интернет базирано приложение /видео  стрииминг

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

 

24.04.2020г – Петък

18.00 – 19.00 – Регистрация на участниците

19.00   - Откриване на научния симпозиум

19.00 – 20.00 –  Сесия 1 – Ръководни правила за поведение при дислипидемия –

основни послания и значение за ежедневната практика

19.00 – 19.30 – Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови послания – С.Калустян

19.30 – 20.00 – Кои пациенти с дислипидемия се благоприятстват от допълнителна липидомодулираща терапия. Екстремен сърдечно-съдов риск – А.Постаджия

 

25.04.2020г – Събота

 

09.00 – 10.30 – Сесия 2 – Перспективи в оценката на риска

09.00 – 09.25  Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу плаков товар – Св. Цонев

09.25 – 09.50  Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск – Ив. Груев

09.50 – 10.15 Каква е цената, която плащаме при недостигане таргетни стойности. Предизвикателства и възможности за оптимизиране – А.Постаджиян

10.15 – 10.30  Дискусия

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.00 Сателитен симпозиум платинен спонсор Pfizer Upjohn CV

Терапевтични концепции и образни методи в редукцията на СС риск.

11.00 – 11.25  Значение и разбиране на краткосрочната вариабилност на артериалното налягане за СС риск: от концепцията до клиничната практика – проф. Иван Груев

11.25 – 11.50 Помага ли ни образната диагностика в избора и интензитета на   липидомодулираща терапия? – проф. А. Постаджиян

10.50 – 12.00  Дискусия

12.00 – 13.30    Обедна пауза

13.30 – 15.00 – Сесия 3 – Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси с подкрепата на Servier

13.30 – 14.00 – Оптимизиране на антихипертензивната терапия при коронарна атеросклероза – С. Калустян

14.00 – 14.30 – Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване – Св. Цонев

14.30 – 15.00 – Оптимизиране на гликемичния контрол при съпътстващ захарен диабет – Ив. Богомилов

15.00 – 15.30 – Оптимизиране на антитромбозната терапия – възможни сценарии – А.Постаджиян

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – 16.15    Кафе пауза

16.15 – 18.00 – Сесия 4 – Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и

лекуваме пациентите с много висок риск

Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение

 

 

26.04.2020г  – Неделя

 

 

10.30 – 11.30  Дискусия и  заключителни послания

pfizer