Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
ARTERIALE 2020 – кръгът от таргетна органна увреда до клинично изявено събитие – Програма « Българска Лига по Хипертония

ARTERIALE 2020 – кръгът от таргетна органна увреда до клинично изявено събитие – Програма

blh-info

 

Симпозиум на тема: ARTERIALE 2020 – кръгът от таргетна органна увреда до клинично изявено събитие

 

pic1
pic2

 

Събитието е в списъка научни форуми, одобрени от European Society of Hypertension

 

31януари-02 февруари 2020 г.

София Тех Парк форум „Джон Атанасов“ гр. София
 

Петък, 31.01.2020

Обучителен модул “Когнитивни нарушения при пациенти със сърдечно-съдови рискови фактори“предсеминар в рамкита на научната програма на ARTERIALE 2020 - С подкрепата на ACTAVIS

 

Час Зала А Зала B
09:00 – 14:00   Обучителен модул

“Когнитивни нарушения при пациенти със сърдечно-съдови рискови фактори“

С подкрепата на ACTAVIS

Модератори: Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн и Проф. д-р Арман Постаджиян, д.м.

09:00-09:20   Ролята на артериалното налягане за когнитивната функция

д-р Теодора Янева

09:20-09:40   Хипертония и мозък. Комбинации за профилактика и лечение

проф. д-р Иван Груев, д.м.

09:40-10:00   Дислипидемия и мозък

проф. д-р Арман Постаджиян, д.м.

10:00-10:20   Мозък и функция (когнитивни нарушения) – достатъчно ранна ли е ранната диагноза?

Акад. проф. Д-р Лъчезар Трайков, дмн

10:20-10:30   Дискусия
10:30-11:00 Кафе пауза Кафе пауза
11:00-11:30   Ранна невропсихологична диагностика. Практическо приложение на новите диагностични критерии и процедури

Доц. Маргарита Райчева

11:30-11:50   Как да използваме диагностичните критерии и процедури – илюстрация чрез клинични случаи

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, Доц. Маргарита Райчева

11:50-12:10   Допринася ли оценката на съдовата функция в практическото поведение – илюстрация чрез клинични случаи

Проф. д-р Арман Постаджиян, д.м., проф. д-р Иван Груев, д.м., Д-р Теодора Янева

12:10-12:40   Съдови рискови фактори и възможности за невропротекция в практиката

Акад. проф. Д-р Лъчезар Трайков, дмн

12:40-13:00   Дискусия

 

 

Час Зала A Зала B
12:50-13:00 Откриване
13:00-13:30 Сесия

Артериална хипертония и коморбидитет – дислидемия на фокус

 • What DLP patients benefit the most from effective LLT – the definition of extremely high risk patients

Prof M. Banach

 
13:30-14:00 Симпозиум – Montavit

Роля на нутрацевтите в комплексното поведение при дислипидемии

Проф. А. Постаджиян

 
14:00-15:30 Сесия

Предизвикателства в диагностиката и поведението при артериална хипертония

Модератори – проф. Д. Раев, проф. Тишева

 • Предклинични форми на хипертония

Проф. Ф. Николов

 • Амбулаторно артериално налягане и увреда на таргетните органи

Проф. Д. Раев

 • Ортостатичен интолеранс – диагностичен алгоритъм и значение за клиничната практика

Акад. Е. Титянова

 • Ортостатична хипо и хипертония – клинично предизвикателство

Доц. Н. Станчева

Сесия

Артериална хипертония и обезитет

Модератори –  доц. Манов, д-р Т. Янева

 • Артериална хипертония и обезитет

Доц. Е.Манов

 • Предиабет и сърдечно-съдов риск

Д-р А.Гатева

 • Затлъстяване и екстремно затлъстяване – от миокарден метаболизъм до левокамерна кинетика

Д-р Св. Цонев

 

15:30 – 15:50 Кафе пауза
15:50 – 16:30 Симпозиум Novo Nordisk

Освободи потенциала в лечението на захарен диабет тип 2

Проф. Цв. Танкова, дмн

Д-р Г. Грозева, дм

16:30 – 18:00 Сесия

От увредата на таргетни органи до клинично изявено заболяване – сърдечна недостатъчност на фокус (с подкрепата на Polpharma)

Модератори – проф. Ф. Николов, проф. Йотов

 • Myocardial Ischemia – the link between Hypertension and Heart Failure

Prof. M. Dorobantu

 • Оптимизиране на терапията при артериална хипертония и сърдечна недостатъчност
 • Блокери на РААС системата

                           Д-р Л. Мирчева

 • Бета блокери

                         Доц. П. Петровски

 • МРА

                        Проф.А. Постаджиян

 • Пътят на пациента със сърдечна недостатъчност – Дилеми за осигуряване на непрекъсната, оптимална грижа за пациенти със сърдечна недостатъчност

Проф. Й.Йотов

Сесия

Оценка на хипертонично обусловената органна увреда – с какви възможности разполагаме

Модератори – проф. Груев, доц. Найденов

 • Оценка на въвличането на големите съдове

Проф. М. Станева

 • Оценка на бъбречното въвличане

Доц. М. Любомирова

 • Оценка на когнитивната функция

Доц.М. Райчева

 • Оценка на ретиналните съдове

  Проф. Петкова

 • Динамична оценка на увреда на таргетни органи при лекувана хипертония

Проф. Ив.Груев

18:00-18:30 Симпозиум Novartis

АРНИ – ключова стъпка за оптимизиране на лечението на СН-нФИ

Проф. Д. Раев

18:30-19:30 Симпозиум Berlin – Chemie

Хипертония и хиперурикемия – коя е първата?

модератор: Доц. Ст. Найденов

Хипертония и бъбречна увреда

д-р М. Христова

Системни ефекти на завишени нива на пикочна киселина

д-р К. Краев

 

 
19:30 – 20:30 Сесия

Nessun dorma

Модератори – проф. К. Костов, доц. Велчев

 • Промени в качеството и продължителността на съня и тяхното отношение с кардио-метаболитния риск

Д-р П.Чипев

 • Очаквай неочакваното – влияе ли това, което дишаме върху съдовия риск

Д-р А. Симидчиев

Сесия

Нефармакологични методи за повлияване

Модератор – проф. Тишева, доц. Марчев

 • Коя диета работи най-добре за съдова превенция

Доц. Попова

 • Дебат – Lifestyle

Промените в начина на живот работят при пациентите с артериална хипертония

Д-р Е. Гошев

Промените в начина на живот не работят при повечето пациенти с артериална хипертония

Проф. А.Постаджиян

 

20:30 Коктейл


 

Събота, 01.02.2020

15:30 – 16:30 Обучителен модул “Оценка на артериалната функция – практическо приложение“

(Модул организиран от Българската Лига по Хипертония)

Проф. И. Груев, проф. А. Постаджиян

 

 

Час Зала A Зала B
08:00 – 09:30 Сесия

Познание, лечение и контрол на артериалната хипертония в България – данни от May Measurement Month 2019

Дискусионен панел – проф.А.Постаджиян, проф. Д.Раев, проф.Ф.Николов, проф.Сн.Тишева, проф. Й.Йотов

 • Познание, лечение и контрол
 • Съпътстващи рискови фактори и заболявания
 • Средни стойности от измерванията
 • Лечение, медикаменти и прицелни нива
 • С какви данни разполагаме от предходни инициативи на БЛХ

Артериална хипертония и органна увреда сред пациенти с резистентна хипертония

Проф. И. Петров

Сесия  

Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични итнтервенции, и придружаваща артериална хипертония

Модератори – проф. И.Даскалов, проф.М. Миланова

 • Предоперативна оценка на сърдечно-съдовия риск при пациенти с артериална хипертония

 Проф. И.Даскалов

 • Антихипертензивна терапия при предстояща несърдечна хирургия, при пациенти с известна артериална хипертония

Проф. М.Миланова

 • Новопоявила се артериална хипертония в периоперативния период

      Доц. Л.Демиревска

 • Хипертонични кризи в периоперативния период

Д-р Н.Рамшев

09:30 – 10:15 Симпозиум Pfizer Upjohn CV

The role of Adherence in CV reduction: Reflection on ESC / ESH Hypertension Guidelines

Prof. D. Lovich

Таргетна органна увреда и сърдечно-съдови усложнения при пациенти с хипертония и вариабилност на артериалното налягане

Проф. Й.Йотов

 
10:15 – 10:30 Кафе пауза
10:30 – 11:30 Сесия European Society of Hypertension

Модератори – prof. Mancia, проф. Постаджиян

 • Prognosis and complications of hypertension

Prof. D. Lovich

 • Combination treatment in hypertension – the dos and don’ts

Prof. G. Mancia

 
11:30 – 12:30 Симпозиум Actavis

Артериална хипертония и хронично бъбречно заболяване

Модератор проф.Б. Богов

Препоръки за лечение на артериална хипертония и хронично бъбречно заболяване

проф.А. Постаджиян

 Артериална хипертония при крайни стадии на хронично бъбречно заболяване

проф.Б. Богов

 

 
12:30 – 14:00 Сесия

Съвременна оценка на артериалната функция /Сесия ISVH – International Society of Vascular Health/

Модератори – prof. Topouchian, проф. Постаджиян

 • Methods for arterial evaluation

Prof. Roland Asmar 

 • Clinical application of arterial stiffness in hypertension

Prof. Nebojsa Tasic

 • Antihypertensive treatment and arterial stiffness

Prof. Harry Struijker Boudier 

 • Локален и регионален arterial stiffness – ефект на провежданата терапия

Проф. Цв. Кътова

 

Сесия

Захарен диабет (с подкрепата на Astra Zeneca)

Модератори – проф. Йотов, доц. Найденов

 • Механизми на сърдечната и съдова протекция на SGLT 2 инхибитори и GLP1 при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет

Д-р Г. Грозева

 • Диабетна нефропатия

Проф. Р. Робева

 • Диабетна кардиомиопатия

Доц. Пл. Попиванов

14:00-15:30 Сесия 

Концепции за съдово стареене (с подкрепата на Gedeon Richter)

Модератори – акад. Овчаров, акад. Трайков

 • Детерминанти на ранното съдово стареене анатомични съображения

Акад. Вл. Овчаров

 • Възможно ли е детерминирането на нормално мозъчно страеене

Акад. Л. Трайков

 • Възможно ли е детерминирането на нормално бъбречно стареенe

Проф. Б. Богов

 • Има ли индивиди предпазени от съдово засягане

Проф. А.Постаджиян

Сесия

Ендокринни хипертонии

Модератори – проф. Захариева, доц. Еленкова

 • Артериална хипертония при синдрома на Cushing

Проф. Сабина Захариева

 • Пръвичен алдостеронизъм – най-честата форма на симптоматична хипертония

Д-р Йоанна Матрозова

 • Редки форми на минералокортикоидна хипертония

Доц. Атанаска Еленкова

 • Артериална хипертония при вродена надбъбречна хиперплазия

Д-р Ралица Робева

15:30 – 15:45 Кафе пауза
15:45 – 16:15 Симпозиум Amgen

Казуалност на повишените нива на LDL-C и атеросклеротичните сърдечно съдови инциденти

Най-ниските нива на LDL-C са най-добри
Проф. А. Постаджиян

Каква е ролята на LDL-C при пациентите с МСБ
Акад. Лъчезар Трайков

16:15 – 17:45 Сесия –

Приложение на новите неинвазивни образни методи за оценка на пациенти с АХ

/Съвместна сесия на БЛХ с Българска Асоциация по неинвазивна образна диагностика/ 

Модератори – доц. Христова, проф. Постаджиян

 • Модерни ехоКГ  техники за диагностична оценка на пациенти с АХ.

Доц. К . Христова

 • Хипертонична КМП – съвременни ехоКГ методи за оценка на камерното ремоделиране

Проф. Е. Кинова

 • Оценка на ЛП  при пациенти с АХ.

Проф. Н. Златарева 

 • Неинвазивна оценка на органните увреди извън сърцето

Д-р Св. Цонев 

 • Левокамерна мускулна маса – как можем благоприятно да я повлияем при

артериална хипертония?

Проф. А. Постаджиян.

Сесия  –

От увредата на таргетни органи до клинично изявено заболяване – коронарна болест на фокус

Модератори – доц. Велчев, проф. Тишева

 • Коронарен калциев скор –  неинвазивен скрининг за коронарна атеросклероза при безсимптомни лица

Доц. Ангелов

 • Помага ли ни образната диагностика в избора и интензитета на липидомодулираща терапия

Проф. А. Постаджиян

 • Какви са изискванията ни към оптимална медикаментозна терапия в светлината на съвременните интервенционални проучвания

Доц. В. Велчев

 • Пътят на пациентите след миокарден инфаркт – открити въпроси с акцент DAPT

Д-р Н. Стоянов

17:45 – 18:30 Симпозиум Pfizer Rare Disease

Транстеритинова амилоидна кардиомиопатия –

предизвикателства и поведение при пациенти с HFpEF – CHAD-STOP!

Проф. Арман Постаджиян

Роля на нуклеарната медицина  – Мултимодална образна диагностика при пациенти със сърдечна амилоидоза.

Проф. Марина Гарчева

 

 
18:30 – 19:10 Симпозиум Sandoz

Valsartan – В сърцевината на кардиопротекцията

 Доц. Ст. Найденов

 
19:10 – 20:10 Сесия

Дебат сесия – Семейни войни

Модератори – д-р Гошев, проф. Тишева

 • Захарен диабет първи тип – кога започва превенцията на сърдечно-съдовото засягане

Проф. Йотова/проф. Йотов

 • Можем ли да променяме навици?

Доц. Постаджиян/проф. Постаджиян

 

 

Неделя, 02.02.2020

10:00 – 11:00 Обучителен модул “Assessment of 24hour Central Blood Pressure Parameters”

(Модул организиран от International Society of Vascular Health)

Prof. Jirar Topouchian

Час Зала A Зала B
08:00 – 10:00 Сесия

Спешни и неотложни състояния в хипертензиологията

Модератори – д-р Стояновски, проф. Миланова

 • Клиничен спектър на спешните състояния в хипертензиологията

Д-р В.Стояновски

 • Терапевтично предизвикателство в лечението на спешните състояния в хипертензиологията – фармакологични съображения

Проф.Г. Момеков

 • Терапевтично предизвикателство остър аортен синдром

Доц. Р. Иванова

 • Динамика на артериалното налягане при реваскуларизирани пациенти с исхемичен мозъчен инсулт

Доц. Р. Калпачки

 • Артериална хипертония и мозъчен инсулт – терапевтични цели и времеви рамки

Д-р Т. Янева

Сесия

Резидуален риск при артериална хипертония

Модератори – проф. Груев, доц. Владимирова-Китова

 • Пикочна киселина и съдов риск

Проф.Ив. Груев

 • Микробиом и хипертония

Доц. С. Марчев

 • Особености на колагеновия и еластинов метаболизъм при предхипертония и начална хипертония

Проф. Сн. Тишева

 • Отвъд LDL-таргета при съпътствъща дислипидемия

Доц. Л. Владимирова-Китова

10:00 – 10:40 Симпозиум Bayer

Пациенти с ПМ, бъбречно увреждане или диабет.

Как да осигурим оптимална антикоагулантна протекция? 

Доц. Ст. Найденов

 
10:40 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 13:00 Сесия –

Сесия резистентна хипертония

– потенциални предиктори на отговора на интервенционалното лечение

Модератори – проф. Постаджиян, доц. Гацов

 • Резистентна хипертония – използвахме ли всички медикаментозни възможности преди реналната денервация

Проф. Д. Раев

Потенциални предиктори на отговора към ренална денервация при резистентна артериална хипертония

 • Вариабилитет на АН

Д-р С. Точев

 • Оптимизиране на процедурните аспекти

Проф. И.Петров, д-р И.Гарвански

 • Предпочитания на пациента

Проф. П. Гацов

 • Renal sympathetic denervation – from great expectation to present reality and back

Prof. K. Tsioufis

Сесия

Артериална хипертония при специфични групи и проблеми (с подкрепата на Astelas)

Модератори – доц. Найденов, д-р Стояновски

 

 • Деца и подрастващи

Доц.Л. Маринов

 • Бременност

Доц. Ст. Найденов

 • Еректилна дисфункция

Д-р Г. Цигаровски

 • Антихипертензивни медикаменти и риск от карцином

TBD

13:00 – 13:30 Симпозиум Valentis

Нови аспекти и актуални препоръки за контрол на дислипидемиите

Проф. А.Постаджиян

 
13:30 – 14:00

 

 

 

 

Симпозиум Boehringer

Предсърдно мъждене в динамика – декада на предизвикателства и възможности
Проф.
. А.Постаджиян

Как се промениха терапевтичните подходи при ПМ, актуални клинични предизвикателства
Проф.
А.Постаджиян

Диагностичен алгоритъм при емболичен инсулт с неясен произход
Проф.И.Стайков

Клинични предизвикателства от реалната практика   !??лектор

 
14:00 – 16:00 Сесия

От увредата на таргетни органи до клинично изявено заболяване – предсърдно мъждене на фокус

Модератори – проф. Трендафилова, проф. Груев

 • Скрининг за предсърдно мъждене в България – данни от МММ 2019
 • Диагностичен алгоритъм при емболичен инсулт с неясен произход

Д-р Кишева

 • Предсърдно мъждене и хронично бъбречно заболяване

Д-р А.Николаева

 • Избор на антитромбозна терапия при умерен риск

проф. Е. Трендафилова

 • Демистифициране на СН със запазена фракция на изтласкване – кога, защо и как инвазивно изследване

Д-р С. Калустян

 

Сесия

Собствени разработки

Модератори – проф. Йотов, проф. Тишева

 • Хипертония по време на бременност и сърдечна функция

Д-р Д. Генчева, проф. Ф. Николов

 • Ефект от проведената ренална денервация при пациенти с резистентна хипертония – едногодишно проследяване

Д-р С. Точев, доц. Велчев, д-р Рифаи, проф. Постаджиян, доц. Б. Финков

 • Фамилна хиперхолестеролемия и артериална хипертония в оценката на сърдечно-съдовия риск

Д-р Й. Младенова, проф.Сн. Тишева

 • Различното лице на сърдечната недостатъчност

М. Рушид, Л. Мирчева, Й. Йотов

 • Артериална хипертония и предсърдно мъждене

Д-р А. Николаева, проф. А. Постаджиян

16:00 Закриване

 

Покана – ARTERIALE 2020 – pdf

Плакат – ARTERIALE 2020 – jpg

Лектори, участващи в научното събитие

Форма за настаняване – Сваляне

Форма за регистрация – Сваляне

Как да стигнем до София Тех Парк?