Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Артериале Juniour – програма « Българска Лига по Хипертония

Артериале Juniour – програма

Научен форум 

    ARTERIALE JUNIOR

 

26-28 юни 2020 г., гр.Правец

 

Достъп за участници на живо в зала -РИУ Правец или отдалечен достъп on-line,  чрез видео-стрийминг в реално време

 

 

 

Научна програма 

                                                                                     

 

26.06.2020г – Петък

 

Регистрация на участниците

 

13.20 – 13.30  Здравей България

Откриване на Arteriale Junior – Защо Core Curriculum?

13.30 – 14.45  Лице в лице

Сесия 1 – Трябва ли прогнозата и поведението при артериална хипертония да бъдат базирани на извънофисно измереното артериално налягане?

13.30-13.50     Нощна хипертония срещу ранно сутрешно покачване на АН

 проф. Ив. Груев

            13.50-14.10     Nondipping срещу rising статус

проф. А. Постаджиян

14.10-14.30 Конвенционално измерено срещу вариабилитет на артериалното       налягане

Проф. Сн. Тишева  

14.30 – 14.45 – Дискусионен форум

14.45 – 15.45 – Вяра и общество

ISH 2020 ръководни правила в условията на пандемия – променят ли се основни концепции в поведението при артериална хипертония? (сателитен симпозиум Pfizer Upjohn)

Модератор :  проф. А. Постаджиян

14.45-15.10 – Прилики и разлики в ISH и ESH препоръки за АХ

Д-р Св. Цонев

            15.10 -15.35 – Ролята на обучението на пациентите в контрола на АХ

проф. А. Постаджиян

15.35 – 15.45 – Дискусионен форум

15.45 – 16.00  На кафе

 

16.00 – 17.00 Ничия земя

Сесия 2 – Прехипертония – на границата между здравето и болестта или основата на дебата

            16.00 – 16.25 Патофизиология на прехипертонията

  Проф. Н. Белова

16.25 – 16.50 Кога високото (нормално) е високо (ненормално)?

  Проф. Ф. Николов

16.50 – 17.00          Дискусия

 

17.00 – 18.15 Survivor

                        Сесия 3 – Специални състояния в хипертензиологията

17.00 – 17.20 Клиничен спектър на спешните състояния в хипертензиологията

Д-р В. Стояновски

17.20 – 17.40 Динамика на артериалното налягане при реваскуларизирани пациенти

с исхемичен мозъчен инсулт

Доц. Р. Калпачки

17.40 – 18.00 Артериална хипертония и мозъчен инсулт – терапевтични цели и

времеви рамки

Д-р Т. Янева  

            18.00 – 18.15 Дискусионен форум

18.15 – 19.15 – Истински истории

Антихипертензивната терапия – предизвикателства и подходи в контекста на съпътстващите заболявания (Сателитен симпозиум Berlin-Chemie)

 

18.15 – 18.40 ACE-инхибиция, съдов ендотел – отвъд понижаването на артериалното налягане

Проф. Арман Постаджиян

18.40 – 19.05 Еднакви ли са ACE-инхибиторите – споделено от клиничната практика (клинични случаи)              д-р Радина Николова – Гарева

19.05 – 19.15 Дискусия

 

19.15 – 20.10 Панорама

                        Сесия 4 – Хронични белодробни болести и COVID 19. Ще има ли трайни последствия от заболяването?

                        Проф. К. Костов

                        Дискусионен форум – проф. К. Костов, доц. Р. Калпачки, проф. А.Постаджиян

20.10 – 20.30 Семейни войни

                        Сесия 5Възможно ли е изграждане на устойчиво поведение?

                        Доц. К.Постаджиян

 

27.06.2020г – Събота

 

08.00 – 09.30 Денят започва с…

                       Сесия 6 – Оценка на пациентите с артериална хипертония

        08.00 – 08.30 – Модерни ехоКГ  техники за диагностична оценка на пациенти с АХ.

Доц. К.  Христова

08.30 – 09.00 – Централно аортно налягане и пулсова вълна

Проф. Ив. Груев

09.00 – 09.20  Инвазивна оценка при белодробна хипертония придружаваща артериалната хипертония

Доц. В. Велчев

09.20 – 09.30 Дискусионен форум

 

09.30 – 09.45 На кафе

 

09.45 – 11.00 Шеф под прикритие

                        Сесия 7 – Специални състояния променящи прогнозата при хипертония

09.45 – 10.05 Пикочна киселина и артериална хипертония

Проф.Б. Делийска

10.05 – 10.25 Диабет и съдова увреда

Проф. Здр. Каменов

10.25 – 10.45 Хипертония и злокачествени заболявания

Д-р Р. Кръстева

10.45 – 11.00 Дискусия

11.00 – 12.00 Референдум

Дискусионен форум – От увреда на таргетни органи до дългосрочна съдова протекция – мултидисциплинарният подход като решение (сателитен симпозиум Actavis)

Модератори :  Акад.Л. Трайков проф. Постаджиян

Дискусионен панел – Акад.Л. Трайков, проф. Захариева, проф.Б. Богов, проф.Г. Момеков, д-р Ал.Симидчиев, проф.А. Постаджиян, д-р С.Точев

 

12.00 – 14.00  120 минути

                        Сесия 8 – Актуални въпроси в хипертензиологията

12.00-12.20    Артериална хипертония и нарушена когнитивна функция

 акад. Л. Трайков

12.20 – 12.40  Таргети на антихипертензивната терапия – съвременен прочит

проф. А. Постаджиян

12.40 – 13.00   Прагове и таргети на лечение при пациенти с хронично бъбречно заболяване – ефект на протеинурията и стадия на заболяването

Проф. Б. Богов

13.00 – 13.20  Лекарствени взаимодействия

Проф. Г. Момеков

13.20 – 13.40 Непридържане към антихипертензивната терапия – значимост, установяване и методи за повлияване

 проф. Й. Йотов

13:40 – 14.00  Дискусионен форум – От увреда на таргетни органи до дългосрочна съдова протекция – изграждане на континуитет

14.00 – 14.30 Hell’s kitchen  – обедна пауза

14.30 – 15.30 Женени от пръв поглед

                       Сесия 9 – Рисков профил при хипертония (с подкрепата на Servier)

14.30 – 14.50 Симпатикусова нервна система през хипертонично обусловената  органна увреда

Д-р Л. Мирчева

14.50 – 15.10 Резидуален сърдечно-съдов риск при хипертония

Доц. Л. Владимирова-Китова

                       15.10 – 15.20 Дискусия

 

15.20 – 16.20 Сладко отмъщение

Сесия 10 – Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) – обезитет и метаболитни отклонения в основата на новата неинфекциозна пандемия (с подкрепата на Novo Nordisk)

Дискусионен форум – проф.Л. Матева, проф.Здр. Каменов, проф. А.Постаджиян

16.20 – 16.35 На кафе

16.35 – 17.50 НепознатиТе

                       Сесия 11 – Вторични хипертонии

                       16.35 – 16.55 Първичен хипералдостеронизъм

Д-р Й. Матрозова

16.55 – 17.15 Хипертония и тиреоидея

Д-р Н. Темелкова

17.15 – 17.35 Феохромоцитом

                                   Проф. С. Захариева

17.35 – 17.50 Дискусионен форум

17.50 – 18.50 COOL…T

                       Сесия 12 – Нещо старо, нещо ново…

                       17.50 – 18.10 Функционално изследване на дишането

Д-р Ал. Симидчиев

                       18.10 – 18.30 С какво да заменим стетоскопа ?

Д-р Ал. Носиков

                       18.30 – 18.50 Дискусия

18.50 – 19.30 – Съдби на кръстопът

                       Сесия 14 – Карцином асоциирана тромбоза

„Персонализирана защита от ВТЕ без бремето на ежедневните инжекции при пациенти с карцином асоциирана тромбоза“ (сателитен симпозиум Bayer)

Модератор :  проф. А.Постаджиян; лектори: Доц. Л. Владимирова и д-р Р. Кръстева

 

19.30 – 20.00 С бъклица и дрян

                       Алкохол и хипертония

                       Доц. Пл. Попиванов

20.00 – 20.30 Лека нощ, деца

                       Sleep apnoe и хипертония

                       Д-р П.Чипев

 

28.06.2020г – Неделя

 

08.00 – 09.40 – Мармалад

Сесия 15 – Артериална хипертония и сърдечна недостатъчност (с подкрепата на Novartis)

 

08.00 – 08.20  Определяне на фенотипа на неконтролираната хипертония – MUCH

срещу  WUCH

Доц. Я. Симова

08.20 – 08.40  Неинвазивна оценка на органните увреди извън сърцето

Д-р Св. Цонев 

08.40 – 09.00  Диастолна левокамерна дисфункция – диагностичен аспект

Д-р И. Байрактарова

09.00 – 09.20 Артериална хипертония и сърдечна недостатъчност

Проф. А. Постаджиян

09.20 – 09.30 Резистентна хипертония и радиофреквентна аблация –  SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal Trial

Проф. И. Петров

09.30 – 09.40  Дискусия

 

09.40 – 10.00 На кафе

10.00 – 11.00 Черешката на тортата

Сесия 16 – Голямата наука среща хипертонията

10.00 – 10.30 Рандомизирани контролирани проучвания в хипертензиологията – как

да ги четем и превеждаме резултатите

Проф. Й. Йотов

10.30 – 11.00 Какво допринасят метаанализите в общото разбиране

Проф. А. Постаджиян

11.00 – 11.40 Карай направо

Сесия 17 - Артериална хипертония и предсърдно мъждене (сателитен симпозиум Boehringer)

Защо индивидуализираният, мултидисциплинарен подход е важен за успешната превенция от исхемичен инсулт на пациентите с ПМ

 доц.Я.Симова

Клиничен случай

Д-р Ал. Носиков

 

11.40 – 12.40 България търси таланти

Сесия 18 – Сесия собствени разработки

12.40 – 13.20 Още от деня

(сателитен симпозиум Zentiva)

12.40 – 13.00 Сърдечно-съдова превенция – актуални въпроси след края на събитието

Проф. А.Постаджиян

13.00 – 13.20 2>1 и 3>2 или как можем да достигнем прицелни стойности при хипертоници с труден контрол ?

проф. Ив. Груев  

 13.20 – 13.30 Arteriale Junior 2020 – Равносметката

Закриване на Arteriale Junior-Core Curriculum