Членство

Условия за членство в БЛХ

      Член на Българската Лига по Хипертония (БЛХ) може да бъде всеки лекар, работещ в областта на хипертонията и сърдечно-съдовите заболявания – кардиолози, интернисти, ендокринолози, нефролози, ангиолози, невролози, общопрактикуващи лекари и всички, за които проблемите на артериалната хипертония и свързаните с нея заболявания, представляват интерес.       Българската лига по хипертония отправя покана към лекарите, които […]

Прочети повече

Почетни членове на БЛХ

Lisheng Liu  –   Президент на световната лига по хипертония Fu Wai Hospital 167 Beilishi Lu Beijing, China 100037 e-mail: chlhypt@163bj.com   Prof. Josep Redon – Президент на Европейското дружество по хипертония Internal Medicine Hospital Clinico University of Valencia Avda Blasco Ibanez, 17 46010 Valencia Spain Phone: +34 96 3862647 Fax: +34 96 3862647 e-mail: josep.redon@uv.es […]

Прочети повече