Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Ренални решения в лечението на артериалната хипертония « Българска Лига по Хипертония

Ренални решения в лечението на артериалната хипертония

Ренални решения в лечението на артериалната хипертония

Biff F Palmer Deborah J Clegg

American Journal of Hypertension, Volume 31, Issue 4, 10 March 2018, Pages 394–401, https://doi.org/10.1093/ajh/hpy013

 

РЕЗЮМЕ

Когато се осигурява  интензивен контрол на кръвното налягане има бъбречни усложнения.Този подход  носи сърдечносъдови ползи при пациенти със и без бъбречни заболявания, като ефектът върху  прогресията  на бъбречните заболявания  се различава съобразно модела  на подлежащото бъбречно увреждане. При наличието на протеинурия,  стриктния контрол на кръвното налягане е с потвърден протеквен ефект върху прогресията на бъбречното заболяване, но при отсъствието на протеинурия тези благоприятни тенденции са много по- слабо изразени.Тиазидните диуретици  често са част от терапевтичния режим за  постигане на интензивен контрол на кръвното налягане. Тези медикаменти могат да причинят хипонатриемия  и да се представят с биохимични доказателства като синдром на  на неприемлива  секреция на антидиуретичния хормон.

Нарушеният транспорт на простагландини може да обясни  еденичната  податливост    на това усложнение при някои пациенти.

Хиперкалиемията е също така усложнение на  интензивния контрол на кръвното налягане, специално в сферата на ренин- ангиотензин- алдостероновата блокада. Съществуват стратегии  и наличие на нови медикаменти ,които  могат да позволят използването на тези блокери и в същото време да осигурят нормална концентрация на плазмения калий.