Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Оптимално разписание за оценка на измерване на КН в дома: The Finn-Home Study « Българска Лига по Хипертония

Оптимално разписание за оценка на измерване на КН в дома: The Finn-Home Study

Оптимално разписание за оценка на измерване на КН в дома: The Finn-Home Study

Eeva P Juhanoja Jouni K Johansson Pauli J Puukka Antti M Jula Teemu J Niiranen

American Journal of Hypertension, Volume 31, Issue 6, 7 May 2018, Pages 715–725,

Постановка

 Съвременните гайдлайни не дават препоръки  за оптималното разписание  или броя на измерванията  за оценка вариабилитета  на  измереното в дома кръвно налягане(ИДКН) . Целта на проучването   беше  да се   посочи оптималното разписание за ИДКН във връзка със сърдечносъдовия риск.

Метод:

Общо 1,706 финландски възрастни лица (56.5 ± 8.5  годишна възраст 54% жени) самостоятелно измерваха  кръвното си налягане в 7 последователни дни. Участниците бяха проследявани за сърдечносъдови инциденти.  Ние проучихме  връзката между ИДКН        ( коефициент на вариация от 2 до 7 дни на измерване) и сърдечносъдови инциденти с използван Cox regression   модел  за високо кръвно налягане  и други сърдечносъдови фактори

Резултати

В периода на наблюдение, 11.8 ± 3.1  години, възникнаха  216  сърдечносъдови инциденти. Вариабилитетът на  измереното сутрешно систолно кръвно налягане(КН) базирано на три  до седем измервания е свързано сигнификантно със сърдечносъдовите инциденти Съгласие в класификацията  на нормално спрямо повишено  сутрешно, ден  след ден варибиалитет на висикото КН между последователните  измервания през деня става съществено(κ = 0.69  за систолното и  κ = 0.68.   за диастолното) след 4 дни на измерване. Асоциацията на диастолния  вариабилитет на КН вечер, през целия ден и  и вариабилитетът на първото измерване със сърдечносъдовия изход е несигнификантен или става сигнификантен след 6 дни измерване.

Заключение

Нашите резултати сочат, че систолното  ИДКН трябва да бъде измерено  двукратно сутрин в продължение на поне три дни за да се оцени вариабилитета на високото КН измерено в дома. Повишаване броя на дните на измерване от 3 на 7 резултира в маргинално подобряване на прогностичната акуратност.