Специалист по Клинична хипертония към Европейското дружество по хипертония

Уважаеми колеги,

От 1997 г. в Америка и Европа към съответните дружества по хипертония се формира нова специалност „Clinical Hypertension Specialist. Организацията включва:

 1. Изпълнителен комитет за специалисти по клинична хипертония към Европейското дружество по хипертония.

 2. Европейски акредитационен комитет от представители на националните дружества.

 3. Национален селекционен комитет за специалисти по клинична хипертония.

           За България националният селекционен комитет е в състав:

 1. Проф. Светла Торбова / председател/

 2. Доц. Вера Сиракова

 3. Доц. Константин Рамшев

 4. Доц. Сабина Захариева

 5. Доц. Федя Николов

 

Представяме на Вашето внимание указанията за специалисти по клинична хипертония на Европейското дружество по хипертония.

За допълнителна информация може да се обърнете на следния адрес:

 

http://www.eshonline.org/Communities/Specialist.aspx

 

Формуляри за кандидатстване можете да получите от интернет страницата на горепосочения адрес.

********************************************************************************

УКАЗАНИЯЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО КЛИНИЧНА ХИПЕРТОНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ХИПЕРТОНИЯ

 

Хипертонията е важен рисков фактор за сърдечно- съдови заболявания и високата и честота сред населението я определя като главна причина за болестност и смъртност в целия свят. Диагностиката и лечението на хипертонията имат фундаментална значимост за общественото здраве. Това изисква сътрудничество между общо практикуващите лекари и лекарите, които имат дългогодишен опит, мултидисциплинарни познания и достъп до медицински центрове, които им позволяват ефективно да решават комплицираните и трудни случаи, каквито да усложнена хипертония, рефактерна хипертония, вторична хипертония, хипертония със съпътстващи заболявания и пациенти с лош комплаянс.

 

ЦЕЛИ

Да се установят специалистите по клинична хипертония в Европейските страни.

Да се допринесе за формирането на тези специалисти чрез обучение и курсове по хипертония.

Да се подобри лечението на хипертонията в Европа и с това да се постигне по-добра профилактика на сърдечно – съдовите заболявания.

 

КРИТЕРИИ

 1. Клиничен опит по хипертония / не по-малко от 10 години/ с пациенти с трудни хипертонии.

 2. Придобита специалност сродна с хипертония / вътрешни болести, кардиология, нефрология, ендокринология, обща медицина и де/.

 3. Известно ниво на научна активност /публикации по клинична хипертония, участие в клинични проучвания и др.

 4. Непрекъснат интерест и повишаване на квалификацията по хипертония, чрез участие в научни прояви, членуване в свързани с хипертонията научни дружества.

 5. Известност, като водещи специалисти на национално ниво.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИЧНА ХИПЕРТОНИЯ

 

 1. Всеки кандидат трябва да изпрати своя формуляр за кандидатстване до Националния селекционен комитет. Формулярите се получават от Националния селекционен комитет или от интернет.

 2. След одобрение от Националния селекционен комитет кандидатския формуляр се изпраща до Изпълнителния комитет за специалисти по клинична хипертония към Европейското дружество по хипертония. Този комитет взима окончателното решение за номинация след консултация с Акредитационния комитет, сформиран от представители на националните дружества по хипертония.

 3. Всеки номиниран трябва да плати такса от 50 евро на Европейското дружество по хипертония / сумата трябва да се изпрати до касиера на Европейското дружество по хипертония/.

Номинациите ще бъдат обявени на годишната среща на Европейското дружество по хипертония. Дипломите ще бъдат връчени на номинираните на годишната среща на Европейското дружество по хипертония.

 

ОБУЧЕНИЕ

От 2002г. номинациите ще се основават също на получените кредити от участие в научни срещи и курсове за обучение под егидата на Европейското дружество по хипертония.

 

НАУЧНИ СРЕЩИ

 

 • Годишните срещи на Европейското дружество по хипертония : 3 кредита.

 • Международни срещи под егидата на Европейското дружество по хипертония: 2 кредита

 • Срещи на Националните дружества по хипертония: 1 точка.

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:

 

 • Лятна школа на Европейското дружество по хипертония / 7 дни /: 3 кредита

 • Курс за обучение по хипертония, организиран от Националните дружества по хипертония / минимална продължителност 2 пълни дни с програма, одобрена от Европейското дружество по хипертония – 2 кредита.

 • Интернет програма с теоретична и практична самооценка от Европейското дружество по хипертония: 2 кредита.

 • Курс за обучение по време на годишната среща на Европейското дружество по хипертония: 1 кредит.

Желателно е кандидатите да имат минимум 10 кредита от участие в научни срещи и 10 кредита за участие в курсове за обучение. Кредитите трябва да бъдат документирани и посочени в писмен документ, включен към формуляра за кандидатстване.

Български специалисти по клинична хипертония към ESH към 2012 год.:

 

 1. Проф. Светла Торбова

 2. Доц. Константин Рамшев

 3. Доц. Йото Трифонов Йотов

 4. Доц. Вера Николова Сиракова

 5. Проф. Димитър Раев

 6. Доц. Федя Николов

 7. д-р Атанас Ангелов Атанасов

 8. д-р Веска Цанова