Специалист по Клинична хипертония към Американското дружество по хипертония

За повече информация посетете интернет страницата на ASH

http://www.ash-us.org/HTN-Specialist.aspx?utm_source=ASH+Members+091201&utm_campaign=e8c7fbca29-asp20131_9_2013&utm_medium=email