Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Кръвно налягане при остър исхемичен инсулт « Българска Лига по Хипертония

Кръвно налягане при остър исхемичен инсулт

Кръвно налягане при остър исхемичен инсулт: предизвикателства в интерпретация на трайалите и позиция за клинично поведение на Работна група  по хипертония и мозък към ЕДХ

Gąsecki, Dariusza; Coca, Antoniob; Cunha, Pedroc; Hering, Dagmarad; Manios, Efstathiose; Lovic, Draganf; Zaninelli, Augustog; Sierra, Cristinab; Kwarciany, Mariusza; Narkiewicz, Krzysztofd; Karaszewski, Bartosza

Journal of Hypertension: April 4, 2018 – Volume Publish Ahead of Print – Issue – p

doi: 10.1097/HJH.0000000000001704

Consensus Document: PDF Only

 Резюме

  • Промените в кръвното налягане  (КН) е чест феномен при остър исхемичен инсулт(ОИсИ), като най-честия сценарий е повишеното КН.Патофизиологията на промените в КН  е комплексна и само частично изяснена.Наличните доказателства сочат, че екстремно високо КН по време на ОИсИ е свързано с лош изход.Интересното е, че наблюдаваните връзки между КН и инсулта  могата да бъдат или да не бъдат причинно свързани .Изходното  по-високо КН във фокалната церебрална исхемия може да е индикация за предхождаща хипертония, но също така може да бъде един ефект на неспецифични и свързани с инсулта фактори.Въпреки, че антихипертензивната терапия ефективно понижава КН при ОИсИ студии  върху ранно понижаване на КН представят конфликтни резултати в смисъл на функционален изход и смъртност. Като цяло  системен обзор на понижаване КН при ОИсИ не води до клинично приложими изводи.Изследванията върху ефекта на КН и неговите промени по време ноа  ОИс И са затруднени от различни важни методологични проблеми.
  • Това становище е изготвено  от група експерти на Европейското Дружество по Хипертония(ЕДХ) и поканени невролози да дискутират  главните причини за дискрапанс в съвременните  доказателства върху прогнозата и лечението на промените в КН при ОИсИ, които ще бъдат взети в съображение  в следващи студии.