Проф. д-р Снежана Тишева

Снежана Тишева е родена на 2 януари 1960 г. в с. Асеново, Плевенско. През 1983 г. завършва медицинския университет в Плевен. От 1 август 1984 г. след проведен конкурс започва работа като асистент по кардиология в Kатедрата по вътрешни болести към Mедицинския университет. Ръководител й е Кирил Чичовски (Сега Клиниката по кардиология и ревматология носи неговото име, бел. а.). Израства като кардиолог под негово ръководство. През 1990 и 1992 г. е нейното престепенуване съответно в старши и главен асистент. За този период двете й големи постижения са две специалности и две деца. През 2001 г. започва работа върху дисертационния си труд. Три години по-късно го защитава. През с. г. става ръководител на Клиниката по кардиология и ревматология, а през 2006 г. се хабилитира като доцент.

Има едногодишен период, в който доц. Снежана Тишева е работила като участъков лекар в с. Милковица. Преминала е много специализации както в Центъра по сърдечно-съдови заболявания в България, така и в някои европейски страни – Швеция, Испания, Франциия. Била е в Германия, САЩ, Австрия, Франция, Гърция и др. – на участие във форуми.