История на БЛХ

           Началото на Българската лига по хипертония (БЛХ) беше поставено преди 20 години от Проф. Чудомир Начев с негови сътрудници от Клиника по кардиология към КПВБ „Проф. Ст. Киркович”, МУ-София и съмишленици, хабилитирани лица, работещи по проблемите на артериалната хипертония (АХ) в различни дисциплини – клинични и фундаментални.   Под ръководството на Проф. Начев АХ стана емблематична тема и направи съпричастни много големи имена от България и Европа, които участваха в плеадата симпозиуми, представени на широка аудитория, както и в значими научни разработки. След неочакваната кончина на Проф Начев, ръководството на Лигата бе поето от дългогодишния заместник – Проф. Св. Торбова, председател на Управителния съвет (УС) заедно с основна част от състава му. Дейността на Лигата започна под мотото ”От методичните указания към клиничната практика: горещи точки”. Проведени бяха тематични симпозиуми, с представени редица от новите методични указания на Европейското дружество по хипертония (ЕДХ). Гост-лектори на симпозиуми на Лигата бяха редица Европейски лектори – автори на на указанията. Българската лига по хипертония беше включена в редица дейности на Европейското дружество по хипертония, включително беше създаден Селекционен комитет за представяне на предложение за специалисти по Клинична хипертония, каквито в България има вече 7. Регистрирани бяха 2 „Hypertension Excellence Center – в София и Варна. Българската лига по хипертония е редовен, асоцииран член на Международното дружество по хипертония, с право да ползва логото му за свои документи. Българската Лига по хипертония e член на Световната лига по хипертония (World Hypertension League ).