Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Достигане на прицелно систолно кръвно налягане за понижаване на риска от големи негативни сърдечносъдови инциденти при пациенти със захарен диабет « Българска Лига по Хипертония

Достигане на прицелно систолно кръвно налягане за понижаване на риска от големи негативни сърдечносъдови инциденти при пациенти със захарен диабет

Достигане на прицелно систолно кръвно налягане за понижаване на риска от големи негативни сърдечносъдови инциденти при пациенти със захарен диабет

Ó Hartaigh, Bríaina; Szymonifka, Jackieb; Okin, Peter M.c

Journal of Hypertension: January 2018 – Volume 36 – Issue 1 – p 101–109

doi: 10.1097/HJH.0000000000001515

ORIGINAL PAPERS: Diabetes

Цел: Да се тества ефикасността от постигане на прицелно систолно кръвно налягане  под  120 mmHg, или  по-ниско   от 140 mm  Hg    за понижаване на риска от големи негативни  сърдечносъдови  инциденти (ГНССИ)  при пациенти със  захарен диабет.

Метод: Проучването включва  4732 лица [ възраст : 63 ± 7  години ; 2258 (48%) жени ]  с напреднал захарен диабет .Участниците рандомизирано са набелязани  да постигнат  контролирано  интензивно (<120 mmHg)  или   стандартно  (<140 mmHg)  систолно  кръвно налягане(СКН) като  са групирани според това дали са постигнали или не тяхното прицелно СКН. ГНССИ  включват нефатален сърдечен инфаркт, нефатален мозъчен инсулт и сърдечносъдова смърт.

Резултати:  По време на медиана от 5 години    1939(82%)  и 2038

(86%) лица достигат прицелно  СКН  под 120 и под 140mmHg  във всяко рамо, респективно. Общо 208  (9%)и 237   (10%)лица в интензивното и стандартното  рамо са преживели ГНССИ .В рамото с интензивно лечение тези които достигат прицелното СКН Cox регресионен анализ извежда  несигнификантна редукция в ГНССИ спрямо тези, които са достигнали СКН под  120 mmHg .В рамото на стандартно лечение  тези които достигат прицелното СКН под 140 мм жив показват съществена редукция на  риска за  ГНССИ обща смъртност, и нефатален инсулт  в сравнение с тези, които достигат СКН 140 мм жив или повече.

Заключение:  Достигането на  прицелното  стандартно СКН мещжду 120 и 140 mmHg  може да доведе до  понижаване на сърдечносъдовия риск при лица  със захарен диабет. Достигането на прицелно СКН под 120 mmHg   изглежда не  смекчава риска.