Програма на БЛХ за 2012 год.

11-ти МАЙ, СОФИЯ    –     НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ, ТЕМА „ФАТАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ ЛИ Е  АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ ДНЕС?”

17-ти МАЙ, СОФИЯ     –      ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХИПЕРТОНИЯТА ПОД НАДСЛОВ „ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ – НОРМАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ”

1 – 3-ти ЮНИ, ПЛЕВЕН   –   НАУЧЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ХИПЕРТЕНЗИОЛОГИЯ  ЗА ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КАРДИОЛОГИЯ СЪВМЕСТНО С МУ – ПЛЕВЕН;  ПЛЕВЕНСКИ ДНИ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ  „АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ. ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ’2012”.

22-ти ЮНИ, СОФИЯ    –  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ.  ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ’ 2012”