Warning: Declaration of about_menu_walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 271

Warning: Declaration of about_menu_walker::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page = 0) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 275

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/hyperte/public_html/content/themes/blh/functions.php on line 337
Въздействие на възрастта върху асоциацията между 24 часовите измервания на кръвното налягане и увреждането на прицелните органи « Българска Лига по Хипертония

Въздействие на възрастта върху асоциацията между 24 часовите измервания на кръвното налягане и увреждането на прицелните органи

Въздействие на възрастта върху асоциацията между 24 часовите измервания на кръвното налягане  и увреждането на прицелните органи

Olesen, Thomas, B.a; Pareek, Manand e al.e

Journal of Hypertension: May 17, 2018 – Volume Publish Ahead of Print – Issue – p

Цел: Целта на  проучването  e  да оцени   въздействито на възрастта върху асоциацията между хемодинамичните компоненти изведени от 24-часовото  амбулаторно мониториране  на  на кръвното налягане( АМКН) и уврежданията на прицелните органи в привидно здрави, неприемащи медикаменти лица.

Метод: 24- часовотоАМКН  и увреждането на прицелните органи  (индекс на левокамерната мускулна маса,скорост на пулсовата вълна, каротидни атеросклеротични плаки, отношение албумин : креатинин) бяха оценени при  1408 лица. Изследването е проведено в регресионен модел  стратифициран за средна възраст, 41 – 51 година  или възрастни 61-71 години и аджустиране за възраст, общ  холестерол и статус на тютюнопушене.

Резултати: За лицата на   средна възраст  едно повишение от 10 мм жив в 24 часовото  АМКН е независимо свързано с  повишение от 3.8 (2.7-4.8) г/м2 на  индекса на левокамерната мускулна маса. Ефектът е почти удвоен в по- възрастна подгрупа, в която  същият индекс се повишава от 6.3(6-7.6.) г / кв м Повишение.  от от  10 мм жив от 24- часовото АМКН  е асоциирано с  6.7% повишение в скоростта на пулсовата вълна в средната възрастова подгрупа и с 9.1% в по-възрастната подгрупа.Асоциация между наличието на атеросклеротични плаки и компоненти от 24- часовото АМКН   с изключение на диастолното кръвно налягане   не са модифицирани  от възрастта. Независима асоциация  между 24  часовото АМКН и албумин:креатинин отношението   е наблюдавано само в по-възрастната подгрупа.

Заключение: Възрастта  усилва  асоциацията  между хемодинамичните компоненти  изведени от 24 ч АМКН и показателите за артериална ригидност, микроваскуларните увреждания  и сърдечната структура, но не атеросклероза.